Annonsen ett försök att räcka evangeliet till människor

Stockholms stift säljer ingenting. Annonsen är ett av många försök och sätt att räcka evangeliet till dagens människor, skriver stiftet i sin replik till Anna Sophia Bonde.

I Kyrkans Tidning nummer 43/17 kommenterar Anna Sophia Bonde en annons i Dagens Nyheter där Stockholms stift berättar om möjligheten att meditera tillsammans med andra, en möjlighet som finns i flera av stiftets församlingar. Bonde tycks mena att det är fel att utgå från ”premissen” att människor idag är stressade.

Församlingar i Stockholms stift tar däremot på allvar att många människor idag är stressade och har svårt att hitta sammanhang, platser och verktyg som hjälper dem att finna inre lugn. Företrädare för församlingar vittnar idag om att människor efterfrågar just sådana platser och sammanhang.

Att bjuda in till meditation förminskar Bonde till att ”erbjuda plåster på de själsliga såren”, vilket speglar en syn på meditation som är främmande för kristen spiritualitet. Bonde frågar sig var den korsfäste och uppståndne Jesus finns ”som kommer med liv och glädje och nya möjligheter”.

Jesus finns och möter naturligtvis människan på otaliga sätt och vägar, bland annat i meditation eftersom den är ett sätt att finna inre lugn. För många är stillheten och det inre lugnet just det som banar väg för mötet med levande Gud. Andra vägar som möjliggör och öppnar upp för mötet med Jesus Kristus är pilgrimsvandring, de goda samtalen i gruppen med katekumener, undervisningen i Alpha, heliga danser och den andliga vägledningen. Allt detta är exempel på sådant som lever och äger rum runt om i Stockholms stifts församlingar.

Bonde missuppfattar annonsen som ”reklam” och som ett försök att ”sälja” lugn och ro. Språkbruket känns främmande. Stockholms stift säljer ingenting utan annonsen är ett av många försök och sätt att räcka evangeliet till dagens människor.