Kyrkohandbok

Är Välsignelsen magi?

DEBATT. Om kyrkohandboken för in Välsignelsen med verben i presens indikativ har det hänt något både med gudsbilden och med synen på ämbetet i Svenska kyrkan.

Direktivet att följa Bibel 2000, den sista(?) statliga bibelöversättningen, är ursäkten när det senaste förslaget till kyrkohandbok för Svenska kyrkan tar in Välsignelsen med verbet i presens indikativ (Herren välsignar och så vidare). Jag har flera gånger påpekat att det inte går att göra så, därför att det ger grund för en uppfattning om Välsignelsens innebörd som är främmande för Svenska kyrkan.

Att Bibel 2000 har denna verbform beror på att Bibelkommissionen menade att Välsignelsen är ett uttryck för magi. Professor Bertil Albrektson har skrivit om detta redan 2000-03-23 i ett inlägg i Svenska Dagbladet. Ja, han menar till och med att den underliggande hebreiska verbformen i det här sammanhanget uttrycker befallning. Revisionsgruppen, liksom tidigare grupper som arbetat med kyrkohandboksförslaget, är väl medvetna om detta men tycker uppenbarligen inte att det är ett problem. Det är i varje fall viktigare att följa Bibel 2000 än att fundera över vilken betydelse orden bär på.

Revisonsgruppens och tidigare arbetsgruppers förhållningssätt är märkligt. Man vill inte diskutera frågan om vad Välsignelsen är. Man tar inte professor Albrektson på allvar. Han var med och översatte Bibeln och vet naturligtvis bättre är de flesta vilka överväganden man gjorde.

I övrigt är man inte strängt fundamentalistisk. När det till exempel gäller Herrens bön ger man två alternativ, varav inget finns i Bibel 2000.

Någon har försökt säga att Välsignelsen snarast skall uppfattas som ett konstaterande att Gud välsignar likt konstaterandet att Gud är god. Men då skulle den inte inledas med ”Ta emot Herrens välsignelse”. Och den skulle inte avslutas ”I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn”. Inte välsignar Gud i någon annans namn.

Nu är det hög tid att begrunda detta. Om man för in Välsignelsen med verben i presens indikativ i Svenska kyrkan, så har det hänt något både med gudsbilden och med synen på ämbetet i Svenska kyrkan. När Välsignelsen uppfattas som en befallning så ställs Gud in i lydnad under ämbetet. Det var väl ändå inte meningen. Kyrkostyrelsen kan enkelt befria sig från sitt eget direktiv att följa Bibel 2000.

Mer inom samma ämne
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok