Kyrkovalet

Dags att ta steget i skilsmässan från staten

REPLIK. Är det fristående nomineringsgrupper eller riksdagspartierna som ska styra Svenska kyrkan, frågar Johhny Lilja i sin replik till Veine Backenius.

Det är självklarhet att alla nomineringsgrupper ska vara med i kyrkovalet – även centerns nomineringsgrupp. Det har väl ingen förvägrat er?

Det saken gäller är om det är fristående nomineringsgrupper eller riksdagspartierna som ska styra Svenska kyrkan efter år 2000 då kyrkan skildes från staten. Det är faktiskt 17 år sen och det är dags att ta det bekräftande steget.

Veine Backenius (C) framhåller att ”några partier stöds av politiska partier.” Det är väl ändå att ta i i underkant när det i själva verket är de politiska riksdagspartierna som deltar som nomineringsgrupper. Vidare skriver Backenius att ”Centerpartiet har ett lågt engagemang inom Svenska kyrkan.”

Är inte just denna själarnas bekännelse argument nog att de som är aktiva för och i kyrkan gör som vi moderater: Vi har bildat en helt fristående nomineringsgrupp där alla moderater som är engagerade för kyrkan blir medlemmar i vår nomineringsgrupp Borgerligt alternativ.

Vilka nomineringsgrupper som ”tydligen inte vill föra fram sina åsikter till torgs utan den viktigaste frågan inför valet är att demokrati inte ska gälla” framgår inte av Backenius inlägg. Borgerligt alternativ har fört fram sina profilfrågor i fyra punkter,

nämligen

* Diakonin ska vara grunden för vårt sociala engagemang

* Genom familj, barn och ungdomar ska vi sträva efter att öka antalet dop och konfirmander

* Musiken ska vara viktig både som budskapsbärare och för våra estetiska upplevelser

* Vi vill värna om vårt kulturarv och våra traditioner samtidigt som vi ständigt söker

nya vägar.

Jag har nu varit på flera presentationer från de olika nomineringsgrupperna och jag har inte uppfattat att det är någon ”som inte vill föra fram sina åsikter till torgs”. Däremot är det alla utom tre som liksom Borgerligt alternativ är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp.

Veine Backenius försöker varna oss om inte Centern funnes med som nomineringsgrupp, nämligen genom att ”staten bidrar med 460 miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning varje år för att underhålla våra kyrkor”. Menar han därmed att det är Centern i riksdagen som är garanten för detta?

Vidare skriver han att ”kyrkoavgiften tas ut genom skatteverket”. Menar han att detta faktum att vi inte skulle få någon del av kyrkoavgiften?

Staten har tidigare klarat av strukturella förändringar. Enklaste exemplet är folkbokföringen som också den sköts av Skatteverket numera.

I Veine Backenius debattartikel framhåller ett antal historiska omständigheter, där Centern varit drivande och ingen ska frånta dem dessa resultat, Men det gäller oss alla, till exempel Moderaterna före år 2000. Nu är det Borgerligt alternativ som tagit över den stafettpinnen när det gäller kyrkans framtid och utveckling.

En sak är vi dock väldigt eniga om oavsett nomineringsgrupp: Det är viktigt att så många som möjligt går och röstar i kyrkovalet den 17 september.

Mer inom samma ämne
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet