Försoningsteologi

Domkapitlet måste utreda

Fredrik Lautmann

Det har gjorts en anmälan till domkapitlet i Västerås om innehållet i Ulla Karlssons debattartikel i Kyrkans tidning tidigare under året, vilken skapat debatt. Då måste domkapitlet utreda.

Det är inte kyrkoherden och kyrkoledning i Falun som bollat henne vidare, som det står i intervjun med Ulla Karlsson i Kyrkans Tidning nummer 48/11.
Kyrkoherden i Falun har haft samtal med Ulla Karlsson och jag håller med honom om att det var god omsorg om Ulla , att avstyra offentliga samtal om den fråga som domkapitlet utreder.
Däremot har vi inom kontraktets ram haft flera möten med präster i för att öppet samtala om svåra teologiska frågor, som hur kan vi uttrycka och beskriva människosyn, synd, skuld, försoning på ett bra sätt.

Mer inom samma ämne
Försoningsteologi
Försoningsteologi
Försoningsteologi