Dysfunktionell arbetsledning skapar oreda

Än finns det tid att sätta sig in i remissvaren till kyrkohandboken. Läs frisvaren och gå inte på tjänstemännens vinklade presentation, uppmanar debattören Gustav Natt och Dag.

”Kyrkohandboksförslaget kan inte antas i den föreslagna utformningen.” Så sammanfattar Lunds stift en ganska omfattande kritik i sitt remissvar. Och man får medhåll av Linköpings pastorat: ”Vår ståndpunkt är att föreliggande förslag … inte skall läggas fram”. Men det är inte bara stift och pastorat som avfärdar förslaget.

Kritiken kommer även från församlingar och privatpersoner. Morlanda församling ”…avvisar bestämt HB16 i sin helhet” och Johannebergs församling menar att: ”nu gällande handbok i allt väsentligt (är) bättre än förslaget”. Liknande tongångar hörs från Njutånger, Spånga, Ljungby, Lilla Edet, Varnhem… Ja, listan är lång. Betydligt längre än vad som framkommer när kyrkokansliets tjänstemän presenterar remissammanställningen.

De lutar sig mot den data som framkommer vid analys av remissenkäten. Då ska man komma ihåg att remissenkäten utformats av samma personer som investerat stor prestige i att projektet ska lyckas. Tvärtemot god förvaltningssed utvärderar man alltså sig själva och har dessutom privilegiet att själva presentera analys av resultaten.

Men det stannar inte där. Efter revisionsgruppens hastiga översikt (två arbetsdagar) återgår det konkreta uppdraget till samma tjänstemän. Så där har det hållit på sedan förslaget 2012 togs fram. Utan vägledande principer eller objektiv analys från någon utanför Kyrkans Hus i Uppsala.

Turerna har varit många och märkliga men ingen har haft vilja eller förmåga att bringa reda i processen. Är den nationella nivåns arbetsledning verkligen så dysfunktionell?

Hur kan förslaget fortfarande har potential att antas? Endast ett litet fåtal fritextsvar ger projektet stöd. I stället är det återkommande intrycket ett mycket lågt förtroende för processen.

Den som bemödar sig om att läsa igenom frisvaren kommer få en helt annan bild av kritiken än den som kommunicerats av tjänstemännen. Än är det tid att sätta sig in i remissvaren.

Läs frisvaren! Gå inte på tjänstemännens vinklade presentation. Den är falsk och ofullständig.

Gustav Natt och Dag