Kyrkohandbok

Handbokstrohet anknyter till allmänkyrklig liturgitradition

DEBATT. Mikael Löwegren ger en replik till domprosten Mats Hermanssons debattartikel om att förslaget till ny kyrkohandbok är gediget.

Mats Hermansson angriper mig i Kyrkans Tidning nummer 13/17. Han påstår att det Missale för Svenska kyrkan jag varit medredaktör för och som utkom på Artos förlag 2008 bidrar till upplösningen av vår kyrkas gemensamma gudstjänstliv. Jag vill bara ge följande sakupplysningar.

1. Det finns många moment som i kyrkohandboken 1986 och evangelieboken 2003 är öppna för fria formuleringar. Till exempel kyrkans förbön, nattvardsbönen i mässor som inte utgör huvudgudstjänst och bönen efter kommunionen. Här ger Missalet förslag på texter man kan använda.

2.  På några ställen innehåller Missalet alternativa varianter av vissa moment. Dessa är tydligt markerade. Det är upp till tjänstgörande präst att avgöra i vilka fall dessa kan användas inom ramen för gällande regleringar och i vilka fall man behöver söka domkapitlets tillstånd.

3. På första och andra sidan i Missalets inledande ’Kommentar och anvisningar’ för redaktörerna ett resonemang om vad handbokstrohet innebär. Ytterst handlar det om att anknyta till den allmänkyrkliga liturgitraditionen. Den som verkligen är intresserad av hur vi arbetat kan läsa där.

Mer inom samma ämne
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok