Israel och Svenska kyrkan

Judehatet sitter hårt

Replik. Anna Karin Hammars stöd till BDS är inget annat än ren skär ersättningsteologi, anser debattören Martin Blecher.

Anna Karin Hammars förespråkande av en bojkott av israeliska varor ska inte ses i ljuset av geopolitisk verklighet, utan bör snarare ses och förstås som en fortsättning på vår tids antisemitism och antisionism.

Ivriga förespråkare och försvarare av Israel brukar ofta använda benämningar som antisemitism och antisionism så fort landet Israel brukar kritiseras brukar det heta. Därför har jag själv, högst medvetet vill göras gällande, valt att inte använda dessa känsloladdade begrepp som antisemitism och antisionism frekvent när jag går i svarsmål mot personer som tycker olika i diverse sammanhang om Israel. Mot Anna Karin Hammar finns dock inga andra ord kvar att förbruka än just antisemitism och antisionism och då vill jag påpeka att jag har ett utmärkt och rikligt ordförråd.

Framträdande palestinier som president Mahmoud Abbas och Sari Nusseibeh avvisar den policy Anna Karin Hammar förespråkar. Norman Finkelstein, en extrem Israelkritiker, har anklagat BDS-rörelsen för att vara oärliga och likställt rörelsen med ”en kult” och menar på att dess verkliga avsikt är att förgöra den judiska staten.

När en student från Tel Aviv universitet frågade ledande BDS-aktivisten och grundaren Omar Bargohouti om huruvida BDS skulle upplösas om ockupationen slutade svarade Barghouti nej.

I en annan intervju förklarade han varför det var så viktigt att alla flyktingar skulle återvända: ”Om flyktingarna skulle återvända så skulle vi inte ha en tvåstatslösning. Då skulle vi ha en palestinsk stat jämte en palestinsk stat snarare än Palestina jämte Israel." Det är det som är ulven i fårakläder. Ersättningsteologin som Kairosokumentet, och Anna Karin Hammar, i förlängningen stöder.

Anna Karin Hammars och Svenska kyrkans besatthet av en enda konflikt, av ett enda folk framstår som ännu mer besynnerligt när man talar om den israelisk arabiska konflikten som moder av all världens ondska (vilket man lätt får uppfattningen av utifrån Hammars besatthet). 2007 gjorde folkmordsprofessorn Gunnar Heinshohn en studie av världens konflikter sedan 1950. Heinshohn fann att det israelisk - arabiska kriget utgjorde 0,06 procent (!) av det totala antalet dödandet i konflikter sedan 1950. 1 person av 1700 personer dödade i konflikter sedan 1950 hade dödats i det israelisk- arabiska kriget.

Antisemitism är ofta något som är oförklarligt eftersom den alltid återkommer i olika förklädnader. Här spelar arv och tradition en roll.

Icke att förglömma har världens kyrkor till viss del representerandes av släkten Hammar (både förre ärkebiskopen och Anna Karin) också en tusenårig historia av antisemitism innehållandes tvångskonverteringar, massutrotande, bojkotter och kollaborationer med nazismen och islamismen att luta sig mot.

Anna Karins Hammars vurmande för bojkott visar att historien om judehat sitter i oavsett hur hårt man vill förklä den som något annat, och att man inte kan bli fri från gamla synder hur ofta man än biktar sig. Det är Anna Karin Hammar ett utmärkt exempel på.

 

Martin Blecher

 

Mer inom samma ämne
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan