Kyrkovalet

Klimatfrågan förefaller vara död - detta vill vi ändra på

Vi vill att miljö- och klimathoten tas på större allvar. Nu verkar det som att klimatfrågan är död i Svenska kyrkan, anser Siv Bildtsén.

Självklart vill vi Miljöpartister i Svenska kyrkan som de flesta andra nomineringsgrupper ha en öppen folkkyrka, där alla känner sig välkomna, där man vårdar kyrkans stora kulturskatt och där människor kan finna tröst och frid.

Men vi vill också något mer. Vi vill att Svenska kyrkan tar miljö- och klimathoten på större allvar.

I dag lever vi i den rika världen som om vi hade minst tre jordklot. Den 2 augusti hade vi förbrukat så mycket som vårt jordklot kan producera för oss under ett år. Under resten av året förbrukar vi av kapitalet. Vad har detta med Svenska kyrkan att göra? Jo, livet på vår jord är Guds skapelse, och vi är satta att vårda den. Det gäller livsbetingelserna för alla nu levande människor, för kommande generationer och för djur och natur.

År 2014 fick vi ett biskopsbrev om klimatet. Där uppmanas Svenska kyrkans församlingar, stift och nationella nivå att bland annat uppmuntra till att lära mer om klimatkrisen och att genomföra gemensamma aktiviteter för en hållbar och rättvis livsstil. Biskoparna vill också att man i förvaltningen av mark, skog och aktier synliggöra hur en teologiskt reflekterad syn på skapelsen bidrar till att minska klimatpåverkan och påskynda klimatomställningen.

I besluten på kyrkomötet och på övriga nivåer och i verksamheten har inte mycket av detta synts till. Enstaka eldsjälar här och var kämpar på, men i stort sett förefaller klimatfrågan att vara död. Detta vill vi ändra på. Svenska kyrkan är en stor organisation med stora resurser och bör kunna gå före och visa vägen som biskoparna har pekat på, så att vi får kraft och engagemang för hela skapelsens framtid.

Mer inom samma ämne
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet