Kyrkohandboken

Kyrkomusiker välkomnar granskning av handboksarbetet

Vi hoppas på en ny ton i debatten där kritiken uppfattas som en äkta vilja att vi med vår kunskap får bidra till gudstjänstglädjen, skriver debattörerna.

KT 27/28 rapporterar om att handboksarbetet ska gås igenom av en oberoende revisor. Detta välkomnas av många kyrkomusiker.

Under flera år har kritiken mot musiken avfärdats av projektledningen, och de många olika revisionsgrupperna har ändrat ytterst lite i det ursprungliga material som sjösattes 2012.

Det har varit lätt att som kyrkomusiker tappa sugen och tro att det vi gör och kan inte är viktigt för kyrkan, men detta besked skänker ett litet hoppets ljus.

Kanske kan granskningen bli starten till ett återuppbyggande av förtroendet som raserats hos många.

Nu är handboksarbetet avslutat och vi kan konstatera, att den summa som satsas på denna granskning är mycket stor. Få församlingar – inte ens alla domkyrkoförsamlingar – har en musikbudget som når upp till den summan.

Pengarna hade kunnat räcka till många beställningar av ny mässmusik, och om så skett hade säkert fler kyrkomusiker kunnat visa glädje inför en ny handbok.

För att denna granskning ska bli trovärdig behöver revisorn ha tillgång till alla uppgifter, även kritiken, så att inte detta blir ytterligare en produkt från Kyrkokansliet, där man hittills visat sig ha för liten kontakt med verkligheten i Svenska kyrkans församlingar.

Vi hoppas på en ny ton i debatten; en där kritiken uppfattas för vad den är: en äkta vilja att med vår kunskap få bidra till den efterfrågade gudstjänstglädjen och ett sant intresse för att tjäna den kyrka vi älskar.

Fakta: Kyrkomusiker

Maria Löfberg, organist i Falkenberg

Carl-Adam Landström, organist i Malmö S:t Petri, lärare i solistiskt och liturgiskt orgelspel vid Malmö Musikhögkola

Johan Magnus Sjöberg, organist i Lunds Allhelgona

Anders Dillmar, organist i Uppsala Domkyrka

Maria Forsström, operasångerska, kyrkomusiker och dirigent

Daniel Björkdahl, organist i Göteborgs Lundby

Ruth Lindholm, organist i Ulricehamn

Joakim Olsson Kruse, organist i Västerås Domkyrka

Hanna Drakengren, organist i Arbogabygdens församling

Mika Lidén, organist i Sollefteå-Boteå pastorat

Nils Larsson, organist i Högalid

Agneta Sköld, domkyrkoorganist emerita

Johan Hammarström, domkyrkoorganist i Västerås

Iver Livendahl, organist i Höör

Peter van Tour, lektor i musikteori, Norges Musikhøgskole

Per Brudsten, organist i Härnösands domkyrka

Mer inom samma ämne
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken