Kulturarv

Låt kyrkan leva även efter valet

Ska marknadsföring för Sverige bli en del av Svenska kyrkans nya roll i framtiden? frågar C-G Pernbring

Sedan ecklesiastikdepartementet (kyrko- och skolfrågor) avskaffades 1967 och ombildades till utbildningsdepartementet, så har uppmärksamheten för kyrkan minskat.

När man sedan år 2000 skilde kyrkan från staten, så verkar intresset ha flagnat. Mycket av glansen har försvunnit från  kyrkan, även om kyrkovalet den 17 september ingav en viss förhoppning för framtiden.

Vad kan då ointresset bero på?

Visserligen är det svårt för kyrkospörsmål att få plats i dagens moderna, idolfokuserade, penningfixerade och digitaliserade värld, men det är ändå viktigt att ha lite koll på kyrkofrågor och om vårt kulturarv.

Det tillhör helt enkelt allmänbildningen. Ytterligare en orsak kan vara att medierna rapporterar minimalt om kyrkorelaterade nyheter. Kyrkan ”existerar” bara vart fjärde år (valår).

Dessutom förs knappast någon debatt kring kyrkofrågor i exempelvis tv. Sist men inte minst har prästerna, liksom lärarna, idag inte någon högre status i samhället.

Vem frågar för övrigt kyrkoherden i församlingen när det gäller samhällsutvecklingen? I vilket fall som helst finns det fortfarande mycket kunskap och lärdom att ta vara på inom kyrkan.

Bevara och utveckla det som ännu finns kvar! Låt kyrkan leva även efter valen!

Vi i Skåne kan vara stolta över åtminstone två kända ”Guds hus”, nämligen Lunds domkyrka och S:t Petrikyrkan i Klippan. Tusentals turister från utlandet besöker årligen dessa kyrkor.

Inte minst arkitekt Sigurd Lewerentz mästerverk S:t Petrikyrka, invigd 1966, lockar mängder av både arkitekter, arkitektstuderande och turister varje år. Den är internationellt känd.

När undertecknad passerade S:t Petri tidigare i år, besöktes kyrkan av en hel klass av arkitekt- och arkeologstuderande från Paris. Professorn stod uppe på en bänk och föreläste, medan studenterna flitigt antecknade i sina anteckningsblock. I deras ögon är Lewerentz den store mästaren och arkitektförebilden. Bra marknadsföring för Sverige!

Ett land eller en stad kan marknadsföras på många olika sätt. Ska marknadsföring för Sverige bli en del av Svenska kyrkans nya roll i framtiden?

Mer inom samma ämne
Kulturarv
Kulturarv
Kulturarv