Kyrkovalet

Öka: En kyrka för folk som folk är mest

Öppen kyrka för alla, ÖKA, är inte bara en kyrka för innegänget utan för en kyrka i tiden, anser Markus Holmberg och Simon Iversen.

Vad i allsindar ska man rösta på i kyrkovalet? Alla grupper verkar vilja ha den öppnaste, mysigaste och/eller kulturvänligaste kyrkan. SD vill ha den svenskaste kyrkan, och Frimodig kyrka (FK) den kyrkligaste.

Här kommer lite vägledning.

Man kan dela in nomineringsgrupperna i två kategorier.

Till att börja med de grupper som är identiska med ett politiskt parti eller följer en ideologi som hämtats från partipolitiken. Grunden för dem är att Svenska kyrkan ska styras med utgångspunkt i politiska åsikter. Tydligast är (S), (C) och (SD). Vanligtvis brukar de väl inte vara överens om just någonting, men det är de i Kyrkovalet: För att kunna ha inflytande som förtroendevald i Svenska kyrkan menar dessa tre riksdagspartier att du måste vara partimedlem.

Nära riksdagspartierna finns grupper som tidigare haft en direkt partipolitisk koppling, men som numera bygger på att samla dem som hör till en viss allmänpolitisk riktning: Borgerligt alternativ (f d M) för de borgerliga, Miljöpartister i Svenska kyrkan för, just det, miljöpartister, osv.

Den andra kategorin är de nomineringsgrupper som är obundna. Hos dem finns inga andra lojaliteter än den till Svenska kyrkan. Fram till för femton år sedan fanns det i stort sett bara en sådan grupp. Där samlades alla som ansåg att partipolitik är fel grund för kyrkligt ansvarstagande. Men när man på valsedlarna, i val efter val, tog med ökända kvinnoprästmotståndare, fick några nog, och bildade ÖPPEN KYRKA (ÖKA), som driver en modern, progressiv linje. Strax därefter fick några andra nog, och bildade FK, som går åt andra hållet. Kvar i mitten blev Posk.

I Öppen kyrka (Öka) är vi övertygade om att det inte har någon betydelse för kyrkans bästa om dina politiska sympatier är höger, vänster eller mittemellan.

Den 17 september kan du rösta på ÖKA i de viktiga valen till kyrkomötet (kyrkans högsta beslutande organ) och till stiftsfullmäktige. Gör det, om du vill ha en kyrka för folk som är som folk är mest. Inte bara för innegänget. En kyrka i tiden.

Mer inom samma ämne
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet