Kyrkovalet

Partierna är främmande ordningar i en fri kyrka

Vi lever i en annan tid med en fri kyrka. Partierna är knutna till en förgången tid och är därför inte längre relevanta. De uppfattas av Posk som främmande ordningar i en fri kyrka, skriver Johan Unger.

Vilka föreställningar har du om kyrkan? Hur vill du att hon ska vara?

Förenklat finns det tre strömningar inom kyrkan. En tenderar att sluta sig inom sig, att exkludera andra och nutidens samhälle. Den har en tolkning av kyrkans lära och tradition från tidigare tider. Den är emot sociala engagemang och exempelvis samkönade äktenskap. Frimodig kyrka och SD får sina väljare från den rörelsen.

Motsatt strömning är öppen och inklusiv mot andra och samhället. Den tar upp idéer, värderingar och ordningar från omvärlden. Bland dem får de politiska partierna sina väljare. Deras nomineringsgrupper speglar samhällets politiska ordningar och värderingar.

En tredje strömning strävar efter att förena exklusivitet och inklusivitet. Kyrkan har något eget att bidra med -är exklusiv. Men hon behöver i dialog knyta an till miljön för att förstås av andra -är inklusiv. Omvärlden har också mycket gott att bidra med. Denna idérörelse kallas ibland kristen humanism. Den förenar en kristustro med en tro på människan som gudsavbild med ett kritiskt och kreativt förnuft och samvete. Den prövar och förnyar trostolkningen. Exklusiviteten har gränser.

Världen är en del av Guds goda skapelse. Men den är också ond genom syndafallet. Därför har kristen humanism en kritisk öppenhet mot samhället. Den söker urskilja det goda från det onda. Inklusiviteten har gränser.

POSK får väjare från en kristen, humanistisk strömning.

Som poskare kritiserar jag Frimodig kyrka och SD för att de företräder en sluten kristen trostolkning. Socialdemokraterna och de borgliga kritiserar jag för att de bevarar en politisk ordning från statskyrkosystemets tid. Nu lever vi i en annan tid med en fri kyrka. Partierna är knutna till en förgången tid och är därför inte längre relevanta. De uppfattas av POSK som främmande ordningar i en fri kyrka.

Kyrkovalet är inte bara ett val mellan olika program och personer. Det är också ett val mellan olika underliggande strömningar. Rösta och visa var du står! Visa vad du vill stödja!

Mer inom samma ämne
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet