Kyrkovalet

Rösta för en öppen och välkomnande folkkyrka

Rösta för en kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt, att vi får en öppen och välkomnande folkkyrka och att vi får en kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare, skriver socialdemokraten Martin Moberg.

Nu på söndag den 17 september är det kyrkoval, det är ett val som i grunden är ett värderingsval. Och det har alltmer med tidens gång blivit ett än mer betonat värderingsval. Valet handlar om att stå upp för och verka för följande tre saker; en kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt, att vi får en öppen och välkomnande folkkyrka och att vi får en kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare. 

Detta må vara självklart för de allra flesta av oss, men det är ingalunda så - det finns politiska krafter som under mer eller mindre tydliga beteckningar ställer upp i årets kyrkoval och som mer än gärna ser att Svenska kyrkan istället vänder sig inåt och som utan att tveka ser en kyrka som exkluderar människor. Detta kan förstås inte stå oemotsagt.

Det är därför viktigt att som medlem i Svenska kyrkan ta ställning genom gå och rösta nu på söndag. För var gång en människa, eller en grupp av människor, förtrycks eller kränks med hänvisning till etnicitet eller religion, ska Svenska kyrkan säga ifrån. Och för att det ska bli så, är Socialdemokraterna det alternativ som leder till en öppen och välkomnande folkkyrka.  

Socialdemokraterna vill under kommande mandatperiod bland annat arbeta för att Svenska kyrkan står upp för stöd till dess kvinnliga präster, att HBTQ-personer och människor med funktionsvariationer har en självklar rätt att mötas med respekt i kontakt med kyrkan och att vi hjälper utsatta människor oavsett var i världen de finns och oavsett deras bakgrund. Det av en anledning - för att vi är kristna.   

En annan central hjärtefråga för Socialdemokraterna är att säkerställa all barn och ungdomsverksamhet i Svenska kyrkan fortsättningsvis ska vara gratis. Noll kronor i avgift. Inga barn och unga ska stängas ute från kyrkan på grund av just avgifter när det är dags för konfirmandläger. Det är i grunden en fråga om jämlikhet och solidaritet, ja anständighet.  

Det är sålunda ett viktigt val, som du som medlem i Svenska kyrkan och minst fyllda 16 år, har att göra nu på söndag. Det är ett tydligt värderingsval, i grunden handlar det om frågan - vilken kyrka vill vi ha?

Är det så att det röstkort du fått inte finns kvar, går det att antingen få ett dubblettröstkort via pastorsexpeditionen på din ort eller att med legitimation direkt bege sig till vallokalen valdagen.

Mer inom samma ämne
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet