Religiösa friskolor

Ska Svenska kyrkan driva förskolor?

Olle Burells (S) påstående att man genom att starta förskolor ”stjäl kyrkomedlemmarnas pengar” stämmer inte, skriver debattör Hans Bergström.

Jag tillhör Kafjärdens församling i Södermanland. Jag är ersättare i kyrkorådet och ledamot av kyrkofullmäktige. Församlingen är en liten församling med drygt 3600 medlemmar fördelade på 6 kyrkor. Kafjärden ligger ca 11 km nordost om Eskilstuna.

För tre år sedan kom frågan upp om att församlingen skulle utreda möjligheten om att starta en förskola i församlingens regi. Vid den tidpunkten var jag ordförande i kyrkofullmäktige och starkt kritisk mot planerna. Jag ansåg inte att driva förskola hörde till församlingens huvuduppgift. Jag var ganska ensam om detta i kyrkofullmäktige. Beslutet blev att församlingen skulle uppföra en förskolebyggnad granne med pastorsexpeditionen och församlingshemmet i Kjula. Jag delade då Olle Burell (s) inställning i frågan.

Vår församling har samlingslista utan partibeteckningar i valen till Svenska kyrkan. Förskolan har idag varit igång i mer än två år och har snabbt blivit en viktig del i församlingens arbete. Eskilstuna kommun, inom vilken Kafjärdens församling är belägen, har liksom de flesta andra 290 kommuner i landet brister på förskoleplatser.Vår förskola har snabbt blivit uppskattad och alla platser är fyllda med barn i alla åldrar.

Kafjärdens församling är beläget i en del av kommunen där befolkningstillväxten ökar snabbt. Området består till stor del av gamla fritidshus som i snabb takt nu omvandlas till permanentboende. Nya hus uppförs i snabb takt och unga barnfamiljer flyttar in. Jag anser att vår församlings förskola är en del i kyrkans diakonala övriga verksamhet. Församlingen tillgodoser ett behov bland församlingsmedlemmarna och sätter därmed vår församling på kartan.

Burells påstående att man genom att starta förskolor ”stjäl kyrkomedlemmarnas pengar” stämmer inte för oss i Kafjärdens församling. Kyrkans förskola i Kafjärdens församling bedrivs i bolagsform och driften av förskolan får på intet sätt belasta församlingens övriga ekonomi eller budget. Förskolans drift är helt skild från församlingens ekonomi. Band finns dock såtillvida att församlingens kamrer samtidigt sköter bokföring och ekonomi för förskolan. Kostnaderna för kamrerens bokföringsarbete med förskolan ersätts av förskolan.

Nu tar Kafjärdens församling ett nytt steg i vårt diakonala arbete genom att vi startar ett trygghetsboende. Några hundra meter från pastorsexpedition och förskola har församlingen förvärvat mark från Eskilstuna kommun för byggande av ett trygghetsboende. För ett par veckor sedan började markarbete med byggandet av ett trygghetsboende med 12 platser. Det blir 2, 5 rums lägenheter i markplan med egen uteplats. I december sker den planerade inflyttningen. Vi har redan en kö med drygt 20 intresseanmälningar.

Jag är stolt att tillhöra en församling som vågar ta nya steg för att utveckla den viktiga diakonala verksamheten i Kafjärden som ett komplement till församlingens övriga kyrkliga arbete. En annan viktig del för en liten församling är vår körverksamhet. Jag är också medlem i Kafjärdens festivalkör som på pingstdagen uppför verket Träd in i dansen – En svensk folkdansmässa. Vi ser fram mot en fullsatt Jäders kyrka och att alla åhörare som lyssnat till kör musiker och dansare kan gå ut i den svenska våren och möta livet med tillförsikt.

Hans Bergström

Ersättare i kyrkorådet och ledamot i kyrkofullmäktige

Kafjärdens församling

Mer inom samma ämne
Religiösa friskolor
Religiösa friskolor