Skolavslutningar

Skolavslutningar ingen angelägenhet för kyrkan

REPLIK. Kyrkan ska inte väljas för skolavslutningar därför att barn har rätt att ta del av religion och det kulturarv som finns i byggnaderna. Det anser Humanisterna Värmland i en replik till biskop Dalevi.

I Kyrkans tidning nummer 21/17 som utkom den 24 maj, tar Sören Dalevi, biskopen i Karlstads stift upp de kommande skolavslutningarna.

Utifrån kyrkans vinkel så har Sören Dalevi naturligtvis rätt när han uppmanar församlingarna att passa på att i samband med skolavslutningarna visa upp kyrkorummen och det kulturarv som kyrkorummen bär på. Ett bra sätt att promota kyrkan som institution genom sina byggnader. Särskilt bra i en tid när många lämnar kyrkan då de inte längre fångas av budskapet i kyrkan.

Det som Dalevi dock bortser från är att skolavslutningen inte är en kyrkoangelägenhet utan en skolangelägenhet. Det är skolan som utifrån skolverkets rekommendationer ska avgöra hur de vill utforma sin avslutning. Det är eleverna, och deras gemenskap med kamrater och lärare, som ska var det centrala. Utifrån detta väljs sedan en miljö som passar och det finns olika alternativ för att få en högtidlig stämning och en bra inramning för denna händelse. Här kan kanske kyrkorummet fylla en funktion, om kyrkan är det lokalmässigt bästa alternativet för att sätta elevernas firande i centrum.

Men kyrkan ska inte väljas för att Dalevi anser att barn har rätt att ta del av religion och det kulturarv som finns i byggnaderna. Det kan de intresserade göra i andra sammanhang när de aktivt väljer detta. Så om det verkligen inte finns lämpligare lokalalternativ håll skolavslutningen i kyrkan, men då utan religiösa ritualer och inslag och utan medverkan av en präst.

Låt skolan göra bra skolavslutningar, där eleverna är i centrum. Där gemenskap blir det centrala, oavsett bakgrund; social, etnisk eller religiös. Där alla elever känner sig hemma och med hänsynstagandet till barnens rätt till sin egen religionsfrihet.

  • 1 Kommentar

    Logga in för att kommentera

  • Ingemar Nilson

    Kära humanister! Jag respekterar er tro. Men jag tycker att det finns viktigare saker att skydda barnen för än skolavslutningar. Dagligen matas de och vi av nyheter om terrordåd, terrorhot, krig, IS, kvinnovåld, förtryck mot olika minoritetsgrupper i samhället, mobbing mm mm. Kan ni och vi i kyrkan ge en motbild mot allt det onda tycker jag att vi har ett gott samarbete. Då får barnen och barnens väl verkligen stå i centrum.

Mer inom samma ämne
Skolavslutningar
Skolavslutningar
Skolavslutningar
Skolavslutningar
Skolavslutningar
Skolavslutningar
Skolavslutningar