Opinion&Debatt
Debatt

Stoppa vindkraft på kyrkans mark

Det kan inte vara förenligt med kyrkans värdegrund att bidra till att förstöra stora naturområden i Skåne som har minst allmäntillgänglig mark i hela Sverige och dessutom är så tättbefolkat.

Tre vindkraftverk planeras på kyrkans skogsmark på Nävlingeåsen som är ett av de sista orörda ”storområdena”. Människorna i Nävlinge är ovänner, stora konflikter har skapats mellan de markägare som vill göra om skogsmark till ”industrimark” för vindkraft och de ”små” enskilda människor som inte är markägare själva.
Vi vill så gärna bevara skogen ostörd och respekterar djurlivet, svampmarkerna och blåsippebackarna ! Hjälp oss genom att stoppa vindkraft på kyrkans mark ! Drar ni tillbaka era verk så blir det ingen vindkraftspark på Nävlingeåsen. Många människor planerar att lämna kyrkan på grund av detta. Hjälp oss!

Cristina Eriksdotter
Vårdlärare
Stenforsaskolan

 

Kommentera

Som generell vindkraftsanhängare förstår jag ändå Cristina. Vattenkraften var ju också okontroversiell ibörjan. Där drogs gränserna alldeles före sent.
Även vindkraftsetablering innebär radikal och storskalig omvandling av naturen. Vägbyggen, kalhyggen etc. själva etableringen är ofta "värre" än själva snurran, när den väl står där. Även om vindkraften kan avvecklas med snabbare läkning än vattenkraften, finns fog för att tänka efter före. Innan gränsdragningarna idiotförklaras av eftervärlden.
"Men det var rätt då!" blir aldrig nåt kraftfullt argument.

FLER NYHETER
Läsarservice

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Via RSS

Senaste nytt

Topplistan