Katarinauppropet

Svensk vapenexport borde hanteras som en personlig samvetsfråga

REPLIK. Katarinauppropet vill se en attitydförändring i Svenska kyrkan där man erkänner den egna nationens del till varför människor måste fly sina länder, skriver de i ett svar till Carin Ölmunger, Petter Ölmunger och Hans Leander, nätverket global demokrati.

Låt ditt rike komma!

Tack för stimulering av fortsatt samtal kring långsiktig fred i världen och hur vi når dit! Katarinauppropet har som mål att få Svenska kyrkan att säga ja till human flyktingpolitik och nej till svensk vapenexport. Katarinauppropet vill se en attitydförändring i Svenska kyrkan där man erkänner den egna nationens del till varför människor måste fly sina länder. Dock är Katarinauppropets tankar och visioner på intet sätt begränsade till den egna nationen eller endast den judisk-kristna traditionen!

Katarinauppropet sympatiserar med UNPA-kampanjen och ser den egna kampanjen som ”ett steg” mot en fredligare och mer rättvis värld. Katarinauppropets grund handlar om att ”börja med sig själv först”. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? som är Jesus av Nasarets egna ord hämtade från Matt. 7:3. Om vi vill ha fred så måste vi bidra till det och givetvis behöver världen fler initiativ och kampanjer som verkar jämsides!

Katarinauppropet uppmanar hela svenska folket att bidra till en fredligare värld genom att läsa mer skriva under på katarinauppropet.se. Frågan om svensk vapenexport borde hanteras som en personlig samvetsfråga där partidisciplin saknar mening. Tankarna bakom Katarinauppropet är heller varken nya eller utopiska utan inget annat än en länk i den kedja som fört världen framåt genom tiderna.

Till exempel ansågs slavhandeln nödvändig för den amerikanska ekonomin innan den förbjöds i USA så sent som år 1865. Idag används liknande argument i frågan om svensk vapenexport när den svenska ekonomin får gå före det faktum att människor måste fly sina länder.

Fredsvisionerna i Bibeln (från gamla och nya testamentet) är slutligen en ständig process och en väg att gå på redan i detta nu. Varje sekund kan varje människa, av nåd, välja att leva ut freden i det egna livet och bönen som Jesus av Nasaret själv lärde ut ljuder runt hela vår värld…

Låt ditt rike komma!

 

Fredrika Gårdfeldt
Präst och samordnare Katarinauppropet

Kristina Högdahl
Diakon och projektledare Goda Grannar/Flyktinghjälpen Katarina

Mer inom samma ämne
Katarinauppropet
Katarinauppropet