Kyrkovalet

Svenska kyrkan behöver en grön röst

Så, vill du att Svenska kyrkan ska få en ännu tydligare roll i samhället, där frågor kring miljö/klimat, socialt engagemang och kultur är viktiga, så är Miljöpartister i Svenska kyrkan alternativet, skriver Magnus Gunnarsson (MPSK).

Klimatfrågor och migrationsproblematik hör ihop.  När människor får svårt att klara sig på grund av torka, översvämningar eller krig, så har man inget val – man måste överleva.

Svenska kyrkan arbetar med både miljöfrågor och biståndsfrågor, dessutom på många ställen direkt med integration av nyanlända och socialt arbete inom diakonin. Kyrkan har även en viktig roll vad gäller kulturyttringar och kulturarv, där förvaltarskapet är en viktig ingrediens.

Detta vill ett politiskt parti (SD) förändra/ ta bort från kyrkans arbete med syfte att göra Svenska kyrkan till något inskränkt och gammalmodigt.

Vi inom den gröna rörelsen, Miljöpartister i Svenska kyrkan, vill däremot utvidga och öka arbetet för dessa svaga grupper. Allt enligt det uppdrag som Jesus gav oss: ”allt vad ni gjort för dessa mina minsta, har ni gjort för mig…”

Det kristna budskapet är ju i grunden en kärleksförklaring till Skapare, medmänniska och den värld där vi lever.

Vår vision är:

En kyrka som på kristen grund är en aktiv part i arbetet för att skapa den långsiktigt hållbara samhällsutvecklingen. Engagemanget i Svenska kyrkan är levande, gränsöverskridande, skapande och lustfyllt.

Vårt engagemang inom kyrkan vilar på tre solidariteter:

Solidaritet med världens alla människor – solidaritet med skapelsen – solidaritet med kommande generationer.

Så, vill du att Svenska kyrkan ska få en ännu tydligare roll i samhället, där frågor kring miljö/klimat, socialt engagemang och kultur är viktiga, så är Miljöpartister i Svenska kyrkan alternativet. Vi är vad vi heter – inte en intern del av Miljöpartiet.

Mer inom samma ämne
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet