Kyrkohandboken

Vem granskar musiken i förslaget?

Låt musiker granska musiken och ge det mera tid innan ni sänder handboken till tryck. Annars riskerar den att inte fylla syftet att skapa ”igenkännande från söndag till söndag i den lokala församlingen och geografiskt över landet från kyrka till kyrka", anser sex kyrkomusiker som vill att kyrkomötet vågar backa processen.

I förra veckan kom så Läronämndens yttrande 2017:1y kring handboksförslaget. I uppdraget till Läronämnden kan vi läsa att: Läronämnden prövar huvudsakligen huruvida förslaget överensstämmer med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Uppgiften blir därmed att ange om Läronämnden finner att något strider mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och att peka på om något ur lärosynpunkt saknas.

I Svenska kyrkans läronämnd sitter samtliga biskopar samt professorer och docenter, huvudsakligen inom teologi, några med inriktning etik. Totalt sett saknas kompetens inom musik. Ändå väljer läronämnden att sträcka yttrandet till dessa frågor.

Om musiken skriver man bland annat: Kyrkohandboken är en sammanhållen helhet av text och musik. Ur läromässig synvinkel är det viktigt att inte särskilja olika delar i kyrkohandboken och att den i sin helhet antas av kyrkomötet. Redan idag finns möjligheter att använda annan text och musik än den som ingår i kyrkohandboken. (Ln 2013:1y) och senare i texten ”En kyrkohandbok ska stödja ett levande gudstjänstliv, vilket kräver att text och musik är integrerade. Därigenom stärks möjligheten till igenkänning över landet.” Hur läronämnden får ihop de två perspektiven samtidigt – A: Det är viktigt att känna igen sig och B: Man får ändå använda vilken musik man vill – är för oss helt obegripligt och kan bara tyda på att man inte tagit frågan på allvar.

Genom hela processen med handboken har musikalisk kompetens varit alltför frånvarande och resultatet är ett förslag som haltar betänkligt ned till rena ”stavningsregler” i musik. Vi kyrkomusiker är på väg att få ett arbetsmaterial som inte duger att arbeta med utan egen bearbetning. Det är för oss en stor skillnad jämfört med Handboken 1986 som varit tillfyllest i detta hänseende.

Vi skulle önska att Kyrkomötet vågar backa processen. Låt musiker granska musiken och ge det mera tid innan ni sänder detta till tryck. Annars riskerar handboken att inte fylla syftet att skapa ”igenkännande från söndag till söndag i den lokala församlingen och geografiskt över landet från kyrka till kyrka”.

Fakta: Undertecknare

Hanna Drakengren

organist i Arbogabygdens församling

 

Mika Lidén

organist i Sollefteå-Boteå pastorat

 

Maria Löfberg

organist i Falkenbergs församling

 

Gustav Natt och Dag

kyrkomusiker i Laholms pastorat

 

Daniel Björkdal

organist i Lundby församling

 

Björn Malmehed

organist i Umeå Maria församling

Mer inom samma ämne
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken