Kyrkohandbok

Vi har olika roller på olika nivåer i Svenska kyrkan

DEBATT. Ställningstaganden kan se olika ut. Men det har sin förklaring i att man befinner sig i olika delar av berednings- eller beslutsprocessen, påpekar Sven Kragh i sin replik till Tomas Appelqvist.

Tomas Appelqvist skriver utifrån att biskoparna har svarat olika om kyrkohandboken. Enligt 8 Kap 1§ i kyrkoordningen har biskoparna sju uppräknade roller.

I punkt 4 står det: ”vårda och värna kyrkans enhet”. Kommentaren talar på följande sätt om detta att biskopens uppgift att vårda och värna om enheten i kyrkan fullgörs främst i förhållande till församlingarna i stiftet. Varje biskop och biskoparna gemensamt i biskopsmötet har dessutom ett särskilt ansvar för enheten inom Svenska kyrkan och Kristi universella kyrka. Genom deltagande i kyrkomötet och biskopsmötet markeras denna uppgift.

Man kan inte begära att varje biskop med hänsyn till uppdragets sju punkter alltid kommer till samma slutsats och ställningstagande. Jag kan tänka mig att man utifrån det gemensamma uppdraget i tillsynen över sina stift måste lämna en tidigare uppfattning och till synes inta en annan ställning.

Jag konstaterar att vi alla gör ungefär på samma sätt som beslutsfattare. Vi har olika roller på olika nivåer i Svenska kyrkan. När jag ser att ett synsätt som jag inte gillar är på väg igenom beslutsapparaten, så vill jag naturligtvis söka att stadga upp det kommande förslaget/beslutet så att det inte blir så dåligt. Verkligheten är nu nästan aldrig svart eller vit utan oftast grå.

Med detta vill jag säga att ställningstaganden kan se olika ut, men det har sin förklaring i att man befinner sig i olika delar av berednings-eller beslutsprocessen. I det som du hänvisar till i fråga om kyrkohandboken, har biskoparna yttrat sig som biskopsmöte i det som är kyrkostyrelsens beslutsprocess om en skrivelse om kyrkohandboken till 2017 års kyrkomöte.

Mer inom samma ämne
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok
Kyrkohandbok