Vi välkomnar kyrkans stöd till minoriteterna i Irak

Till slut har Svenska kyrkan vaknat upp för vad som håller på att ske med assyrierna och andra folkgrupper i Mellanöstern, skriver Afram Yakoub, ordförande för assyriska riksförbundet i Sverige.

I ett pressmeddelande den 18 november från Svenska kyrkans kyrkomöte informerar man om att mer stöd ska gå till de utsatta minoriteterna i Mellanöstern. Assyriska riksförbundet i Sverige välkomnar beskedet. Det är inte en dag för tidigt. Det är en signal om att Svenska kyrkan till slut vaknat upp för vad som håller på att ske med assyrierna och andra folkgrupper i Mellanöstern. 

Representanter från vårt riksförbund träffade nyligen biskop Eva Brunne och andra från Svenska kyrkan för att berätta om situationen som våra landsmän möter i Irak och Syrien. En dialog är nödvändig för att utveckla vägar för stöd och hjälp till de utsatta. Beskedet om utökat stöd stärker oss i vår övertygelse om att Svenska kyrkan är en viktig aktör som kan och bör ta ställning för minoriteterna i Mellanöstern. Om inget görs kan vi snart bevittna en fullbordad etnoreligiös utrensning. Mellanösterns rika mosaik av folkgrupper och religioner kommer att för alltid vara förlorad. Afram Yakoub

Assyriska riksförbundet arbetar för att Sverige ska skicka mer humanitärt stöd till de utsatta minoriteterna och för att regeringen ska aktivt arbeta för att stödja deras fortsatta existens i Mellanöstern. 

Vi ser fram emot ett starkt samarbete och ett ökat engagemang från Svenska Kyrkan i vår strävan att upprätthålla mångfald och respekt för den andre i en region där intoleransen och fanatismen skördar ny offer varje dag. 

Afram Yakoub, ordförande

Assyriska riksförbundet i Sverige