Israel och Svenska kyrkan

Vi värnar den humanitära folkrätten

Att ställa en grupps utsatthet mot en annans tar fokus från vad vi anser vara den verkliga frågan, skriver Eva Christina Nilsson, Mellanösternansvarig i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans syn på konflikten mellan Israel och Palestina grundas i folkrätten. Upprätthållandet av humanitära principer och människovärdet är grundläggande för allt vårt arbete. I väntan på en av parterna framförhandlad fred är det varje stats skyldighet att säkerställa att den internationella humanitära rätten respekteras.

Detta var Svenska kyrkans utgångspunkt när vi tillsammans med Diakonia vände oss till partierna för att fråga om de delar EU:s officiella hållning att de israeliska bosättningarna på Västbanken strider mot folkrätten, att ekonomiskt samarbete med bosättningarna därför bör undvikas, samt att EU:s medlemsstater bör kräva återbetalning för det förstörda biståndet. Svaren visade att det finns en bred enighet för att värna den humanitära rätten.

Svensk Israel-information anser att Svenska kyrkan fokuserar på bagatellartade problem i Israel och Palestina när situationen på andra håll i regionen är katastrofal. Vi tar avstånd från denna typ av relativiserande av människors lidande. Att ställa en grupps utsatthet mot en annans tar fokus från vad vi anser vara den verkliga frågan: Att värna det humanitära imperativet som går ut på att rädda liv, lindra nöd och upprätta värdighet för människor. Det är sant att situationen är mycket svår i andra delar av Mellanöstern. Det är därför som Svenska kyrkan även arbetar i Irak, Syrien, Libanon, Jordanien och Turkiet med humanitära insatser, långsiktigt utvecklingssamarbete och ekumeniska relationer.

Brott mot folkrätten ska adresseras oavsett var de äger rum. I enlighet med Genèvekonventionerna har Israel som ockupationsmakt en skyldighet att värna om och bistå den ockuperade befolkningen. När vi ser att detta inte efterlevs har Svenska kyrkan som humanitär aktör en skyldighet att påtala detta.

Eva Christina Nilsson
Mellanösternansvarig, Svenska kyrkan

Mer inom samma ämne
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan