Borgholms kommun stoppar andakter för dementa

Borgholms kommun har stoppat kyrkornas andakter på dagverksamheten för dementa. Det är en verksamhet som pågått varje vecka i mer än 10 år.

Beslutet togs av Socialnämnden i Borgholms kommun redan i mars förra året, men verkställdes först i år. Enligt socialnämndens beslut ska gudstjänstverksamheten omorganiseras så att den erbjuds i anslutning till dagverksamheten, men utanför själva verksamheten som är kommunal.

Socialnämndens ordförande Eva  Karlström (M) beklagar att det tagit så lång tid att verkställa beslutet.

-Vi har inget emot kyrkans verksamhet.  Men vi ville förändra verksamheten, efter att några anhöriga till dementa hade klagat på att några dementa inte kunnat delta i dagverksamheten för att den innehöll andakt också, säger hon

Svenska kyrkan har regelbundet medverkat med andakter på gamla skolan i Löt för deltagare i dagverksamheten i kommunen. Andakterna hålls i anslutning till kommunens dagverksamhet för dementa och äldre ideella.

-Tonvikten har legat på gammaldags psalmer och sånger som passar de äldre, berättar kyrkoherde Anna Lundin Leander, kyrkoherde i Norra Ölands kyrkliga samfällighet.

Efter andakten har de frivilliga bjudit på kaffe och bullar.

Men nu är det alltså slut på det. Några anhöriga till dementa har ifrågasatt att det förekommer religiösa inslag i den kommunala verksamheten. De gamla som deltar är så dåliga att det inte själva kan välja om de vill delta, hävdar kritiska anhöriga.

Eva Karlström är själv en engagerad medlem i Svenska kyrkan och har haft förtroendeuppdrag i många år.

-Vi måste kunna ha en konfessionsfri verksamhet. Men jag hoppas att det går att lösa för dem som vill delta i andakter.

-Det är viktigt att människor inte tvingas till relgionsuövning mot sin vilja.

-Det har vi fört samtal med  om med kommunen, berättar kyrkoherde Leander.

Det senaste samtalet ägde rum så sent som i förra veckan.

- Jag upplevde att vi hade stor samsyn om att det inte ska förekomma religiösa inslag i den kommunala verksamheten. Vi får jobba på annat sätt istället som gå hem till de äldre, säger kyrkoherden.

Kyrkoherde Anna Lundin Leander skulle vilja att de dementa som vill skulle kunna delta i andakter.

- Men kommunen säger att de har så litet personal att alla måste göra samma val. Jag beklagar det. Är religionsfrihet bara en frihet från religion?  Det borde finnas möjlighet att bejaka de äldres möjlighet till religion också

Men Anna Lundin Leander säger att hon respekterar att kommunen fattar beslut om vad som sker i kommunens lokaler.

- Men jag vill ha ett samtal om hur vi möts i kyrkans lokaler där våra regler gäller, säger hon.

Hon ser det som hänt som en naturlig del av sekulariseringsprocessen.

- För oss är det här inte en så stor fråga. Men jag beklagar att vi inte kan fortsätta som vi gjort.

Hon framhåller att det viktiga är att ha ett respektfullt bemötande av de äldre.

- Vi behöver prata mer om hur kan vi bättre bemöta deras behov av religion?  Det är inte okej att bara definiera religionsfrihet som frihet från religion.

Sverigedemokraterna har reagerat mot kommunens beslut och använt citat från de friviliga som reagerat mot kommunens beslut på sina webbplatser.

- Jag  är illa berörd över de utnyttjar situationen, säger kyrkoherde Anna Lundin Leander.

 • 9 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Sixten

  Jag kan ge mig tusan på att de finns dom som också tycker att dementa inte ska få tårta inom kommunal verksamhet.

 • Ingrid

  Det skulle vara intressant att veta hur stor del av de dementa i Borgholm som INTE är medlemmar i Svenska Kyrkan. Vem tar man hänsyn till, minoriteten eller majoriteten?

 • GSn

  Pinsamt - för socialnämnden och ordf Eva Karlström, som dessutom påstås vara "en engagerad medlem i Svenska Kyrkan och har haft förtroendeuppdrag i många år". Hur mycket gagnar hennes kyrkliga insatser våra dementa medlemmar?

  Har verkligen kyrkoherden sagt att "för oss är detta ingen stor fråga"? Det BORDE vara en stor fråga för en kyrka att dess medlemmar om/när de blir dementa inte kan räkna med stöd från kyrkan för sitt andliga liv.

 • Allan Karlsson

  Herr kyrkoherde, det med dementa är en stor, mycket stor fråga. Tänk om du som anhörig får en dement i familjen, då får du snart se hur stor frågan är.
  En dement som inte kan klara sig själv och du måste lämna henne eller honom till demensvården, det är mycket svårt innan du kan bestämma det, till slut finns ett måste då den sjuke tar all din kraft och du inte orkar hur kär den sjuke än är för dig. Hård skola i många år tills signalerna inte går fram och den sjuke går till en fin och härlig himmel. Till himmelens glädje hon vände sin själ, min älskade.

 • Roland Gustafsson

  Om inte kyrkan är beredd hjälpa sina medlemmar och som i detta fallet skydda dessa från angrepp från det sekulariserade samhällsmaskineriet kan man inte räkna med respekt från samhället och dess medborgare. Att överge medlemmar bidrar bara till att marginalisera kyrkan ytterliggare. Sålänge en demenssjuk inte är omyndigförklarad har heller inte kommunen någon rätt att ingripa mot vad som får uppfattas som mötesfrihet. Det är en fråga som kyrkan och politikerna borde resonera om 2014.

 • Christer Nilsson

  Eva Karlström.
  Jag är varken sverigedemokrat eller något annat, utan en helt vanlig ålders pensionär. Men jag reagerar starkt på att ni tar bort något som de gamla uppskattar, enbart av det skälet att inte alla uppskattar det.
  Jag anser att ni skall skämmas.

 • Margaretha Almqvist

  Jag har haft andakter på äldreboende med dementa. Intressant att se hur en del liksom vaknar till när man sjunger en gammal välkänd psalm och ett leende syns.

 • Margaretha Almqvist

  GAmla psalmer känner en del demnta igen och lyser upp av glädje,
  och så sjunger de med. För många kanske gudstjänster, tro,
  kristen gemenskap var en glädje, tröst, trygghet.
  Kanske anhöriga kan ge en vägledning om vilka som verkligen vill
  vara med, om de inte själva kan. Om personalen inte hinner hjälpa
  patienterna till andaktrummet så kanske kyrkan kan hjäpa till med
  folk om de bara får veta.
  Margaretha

 • Johan

  Ta inte bort de äldres psalmer och sånger. Länken är ett tydligt exempel på hur musiken tar fram livsglädjen. http://youtu.be/fyZQf0p73QM

REKOMMENDERAT