Naturskyddsföreningen anmäler Svenska kyrkan

Text: Anna Hedenrud

Av misstag avverkade Svenska kyrkan skyddsvärd skog i Jämtland i vintras . Nu har Naturskyddsföreningen skickat en anmälan till kyrkans certifierare.

Som Kyrkans tidning tidigare har skrivit om har Svenska kyrkan i Härnösands stift avverkat skyddsvärd skog i Strömsund. Detta trots att länsstyrelsen framfört intresse av att området ska bevaras som naturresarvat.

Naturskyddsföreningen anser att Svenska kyrkan har brutit mot sin skogscertifiering. Svenska kyrkan är certifierad enligt PEFC,  Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, som ska garantera ett hållbart skogsbruk. 

Naturskyddsföreningens anmälan mot kyrkan handlar både om att man menar att kyrkan misslyckats i sina bedömningar av skogen och att man avverkat en skog med mycket höga biologiska värden.

- Att kyrkan inte uppmärksammat värdet i denna skog är en allvarlig signal om att skogspolitikens grundbult – frihet under ansvar – inte fungerar, säger Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

  • 1 Kommentar

    Logga in för att kommentera

  • Sten

    PEFC är lightcertifieringen för skogsföretag som vill ha en lite billigare, lite sämre gloria. Att inte uppfylla PEFC´s kriterier ställer kyrkan i skamvrån. Många tror ju att kyrkskogen sköts med nån sorts teologiskt överinseende, men så är det inte. Kyrkans skogars uppgift är att lassa in pengar till prästlönetillgångar. I SvK´s teologiska värld ingår inte kyrkskogen. Skogars andliga och psykosomatiska helandevärden uppmärksammas betydligt mer i den sekulärt ekonomiskt kalkylerande världen än i prästerskapet. Kyrkskogen sköts av skogsproffs och skits i av teologer.
    (Jag är skogstekniker och skogsmästare och har jobbat med tillämpad skoglig forskning i 28 år. Tror mig veta vad jag pratar om.)

REKOMMENDERAT