Israel och Svenska kyrkan

Svar till ledarsidan: Palestinakonfliktens djupa sår underskattas

REPLIK PÅ LEDARE. Jonas Lindberg underskattar tre ting i sin ledare om Palestinakonflikten, skriver Anna Karin Hammar.

För det första underskattas Palestinakonfliktens djupa sår i regionen, som påverkar även andra konflikter i Mellanöstern.

För det andra noterar inte Lindberg att de palestinska kristna också räknar med andra kristnas lidande i regionen och i världen. Kairos Palestina är de palestinska kristnas röst i Palestinakonflikten. Kairos Palestina är också de palestinska kristnas röst i den djupa solidaritet de uttrycker med andra förtryckta och inte minst andra kristna i Mellanöstern.

Inspirerad av dem har jag själv som en av Svenska kyrkans präster konkret gett stöd åt arbetet för folkmordsresolutionen i Europaparlamentet, riktad mot Daesh/IS.

För det tredje underskattar Jonas Lindberg de folkrättsbrott som Israel begår. Apartheid, som omvittnats av FN, Desmond Tutu och Jimmy Carter bland andra, är ett brott mot mänskligheten. Ockupationen är den längsta i världen och ett enhälligt säkerhetsråd fördömer den. 

Det finns med andra ord skäl att ta på allvar de palestinska kristnas vädjan om ekonomiska och politiska påtryckningar på Israel. Det finns skäl att hålla Israels överträdelser av folkrätten i centrum av vår uppmärksamhet.

Mer inom samma ämne
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan
Israel och Svenska kyrkan