Bara kjolbidrag till kvinnlig lundapräst

Kjol till kaftanen är enda alternativet för nyprästvigda kvinnor i Lunds stift. "Det ger uttryck för en förlegad syn på kvinnor och män och könsroller", säger Caroline Wieslander-Blücher, jurist på DO.

Efter många magra studentår anländer nu dyra mjuka paket till pastoralinstituten i Uppsala och Lund. Från olika skrädderier kom­mer kaftaner, kaftanetter och klänningar, som prästkandidater ska använda för första gången vid sommarens snart stundande prästvigningar. Plagg som kostar minst 10 000 kronor stycket.


Lättare välja. Som man är längden på kaftanen den största frågan. 
Illustration: Nadja Wedin

Fler valmöjligheter för kvinnor
Den manliga prästdräkten är sig lik: Kaftan och byxor, bara rockens längd varierar. För kvinnor är valmöjligheterna större.
– Kvinnorna har mer idéer om hur kläderna ska se ut och vad som passar dem. Det är roligt, säger Elisabeth Wingård Ohlsson på Winge-modeller, ett av företagen som syr prästkläder.

Kvinnorna har att välja mellan kaftan med kjol eller med byxor, de flesta väljer kjol till kaftanen säger hon. Den bilden har även Göran Ekfält på företaget Georg Sörman, som också säljer prästkläder. Några stift kräver att prästerna väljer kaftan. Andra godkänner också kaftanette – en dräkt med jacka och kjol – eller olika modeller av klänningar.

Arbetsgivaren betalar
Enligt löneavtalet så ska arbetsgivare som kräver att prästerna använder tjänstedräkt tillhandahålla en sådan. Som ny­-prästvigda, när prästerna tjänstgör som pastorsadjunkter, är stiften arbetsgivare. Och enligt Kyrkans Tidnings enkät så betalar stiften för prästernas ämbetsdräkter – upp till 14 000 kronor per präst. 

Men Lunds och Strängnäs stift svarar att de bara betalar för kaftan och kjol. Den kvinna som vill ha byxor till kaftanen får betala dem själv, och det får även den som vill ha klänning eller kaftanette.

Vill ha visst snitt
Prosten Per Arne Joelsson, ansvarig för rekrytering av präster i Lunds stift, och biskopens kaplan:
– Vi vill ha en dräkt av ett visst snitt, vi tycker att det är en snygg och funktionell högtidsdräkt och till högtidsdräkt kan det passa bra med kjol för kvinnor. Jag tror att våra präster får de snyggaste kaftanerna i landet.

Men kan man inte se det som begränsande att man som kvinna inte får välja ett annat plagg?

– Det kanske är en begränsning, men regeln utformades under Christina Odenbergs tid som biskop och biskop Antje Jackelén har ställt sig bakom ordningen. Och man får ha byxor, kaftanette eller klänning, men dem får man betala själv, säger Per Arne Joelsson.

"Byxor kan diskuteras"
I enkäten svarar också Strängnäs stift att kvinnor får kaftan och kjol. Vill de ha byxor får de betala själva.
Men när Kyrkans Tidning ringer upp Anna Jarl, stiftsadjunkt med rekryteringsansvar, säger hon att regeln mest finns kvar för att frågan inte kommit upp.

– Hittills har ingen sagt att de vill ha byxor i stället för kjol, men skulle det hända då får vi diskutera det. Och det har hänt att vissa kvinnor har velat ha klänning i stället för kaftan, och då har vi stått för den.

"Gör uppenbar skillnad på kön"
Men stiftens val av klädpolicy för präster är inte bara en fråga om tycke och smak.
Caroline Wieslander-Blücher är jurist på Diskrimineringsombudsmannen, DO. Hon menar att Lunds regler visar att man gör uppenbar skillnad på män och kvinnor när det gäller vilka kläder präster kan välja och att man begränsar båda könen i valet.

– Det ger uttryck för en förlegad syn på kvinnor och män och könsroller. Får DO in en anmälan från någon som känner sig missgynnad utreder vi om det skett ett brott mot lagen, säger Caroline Wieslander-Blücher.

Osäkert om lagen bryts
Men hon säger att det är oklart om lagens förbud mot könsdiskriminering är tillämpligt. Det kräver att män och kvinnor ska bli olika behandlade i en jämförbar situation.

Men det är oklart om män och kvinnor i detta fall kan sägas befinna sig i en jämförbar situation i lagens betydelse, på grund av de olika klädtraditioner som finns, förklarar Caroline Wieslander-Blücher.

Kostym gorkänd i Luleå
Luleå stift utmärker sig också, men på ett annat sätt. Stiftet betalar ut den lägsta ersättningen för tjänstedräkt, 5 000 kronor per prästkandidat.

Och till skillnad från alla övriga stift finns inget starkt krav eller önskemål om att kandidaterna ska köpa kaftan, kaftanette eller prästklänning. Stiftet godkänner också mörk kostym eller dräkt, plus prästskjorta.

– Vid prästvigningen förra sommaren valde tre, fyra präster kostym eller dräkt, säger Annika Nordekvist, stiftsadjunkt för rekrytering. Hon berättar att detta är en ordning som infördes av Gunnar Weman när han var biskop i stiftet.

Bättre vara vårdad till vardags
 – Dels var det så sällan kaftanen kom till användning, dels var resorna i stiftet långa och då var det mer praktiskt att ha en snygg mörk kostym eller dräkt, svarta skor och en mörk ytterrock eller kappa, säger Gunnar Weman.
– Det är bättre att vara välvårdad i det vardagliga arbetet, än att ha en högtidsdräkt som nästan aldrig används.

Kristoffer Morén
08-462 28 06
kristoffer.moren@kyrkanstidning.se 

REKOMMENDERAT