Nyheter

Påskupprop mot utförsäkringar

Diakoner, präster, biskopar och andra kyrkotillhöriga och icke kyrkotillhöriga förenas på Annandag påsk till demonstrationer och torgmöten över hela landet mot orättfärdiga utförsäkringar.

Beskedet nyligen från Socialförsäkringsministern om översyn av reglerna räcker inte, anser man. Det som började med att diakonerna Rosita Borum-Halvars från Rättvik och Marie Larsson i Visby domkyrkoförsamling startade en namninsamling i mitten av februari har vuxit till en landsomfattande gräsrotsrörelse.

Förutom att Sveriges Kristna Råd i ett brev, som också Svenska kyrkans biskopar ställt sig bakom, ställt krav på åtgärder från regeringens sida har grupper på Facebook manat till ett påskupprop liknande det som hölls mot regeringens flyktingpolitik för några år sedan.

Nu planeras demonstrationer och manifestationer på ett stort antal ställen i landet på måndag. Bland annat i Karlstad. Ett brev från stiftet har gått ut till alla församlingar där det bland annat står:
”Vi är införstådda med att det finns en parlamentarisk arbetsgrupp som skall se över hur det nya försäkringssystemet fungerar och lägga fram förslag på hur förändringar skall kunna se ut. Detta ska ske först 2013. Innan beslut om förändringar tagits och verkställts kommer allt fler att stå utanför skyddsnät och inte ha möjlighet att leva under rimliga förhållanden”.

Att regeringen börjat lyssna på kyrkan och andra företrädare är alltså inte skäl att stoppa de planerade manifestationerna menar stiftsdiakon Kenneth Birath som kommer att delta i en samling på Stora torget där även biskop Esbjörn Hagberg kommer att tala.

– Nu är det viktigare än någonsin att sätta kraft bakom våra krav säger han och understryker att manifestationen är helt opolitisk och att de som agerar gör det i egenskap av vigningsbärare.
I utskicket av brevet har han uppmanat församlingarna att även lyfta ämnet i Annandagens gudstjänst.
Initiativet till påskuppropet, med facebooksidan och uppmaningen till manifestationerna över hela landet den 25 april, kommer från katoliken Charlotte Thérèse Björnström, som fick inspirationen efter att ha kommit i kontakt med många drabbade.

Hon är glad över den stora uppslutningen både från Svenska kyrkan och det civila samhället och ser fram emot måndagens samling på Stora torget i Uppsala.
– Tyvärr tror jag inte det blir det sista vi gör i den här frågan, mycket tyder på att vi kommer att behöva fortsätta driva debatten även efter måndag, säger hon.

Här hålls demonstrationer och torgmöten

På bland annat dessa orter kommer man att genomföra demonstrationer:
I Östersund planeras för tåg från Stortorget till Stora kyrkan där musikgudstjänst följer, Stortorget i Lund med tal och litterära uppläsningar, torgmöte i Härnösand där biskopen medverkar, Örnsköldsvik, Timrå, Östersund, Deje, Gävle, Stockholm på Medborgarplatsen med företrädare för kyrkan, läkarkåren, sjukskrivna, kulturarbetare, socialarbetare med flera, Umeå, Vilhelmina, Västerås, Åsele, Örebro, Malmö, Uddevalla och cirka 35 platser till.

Läs mer på
www.facebook.com/paskupprop
katolskakyrkan.blogspot.com
www.skr.org

Signe Hassler
08-462 28 56
signe.hassler@kyrkanstidning.se

FLER NYHETER
Läsarservice

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Via RSS

Senaste nytt