Opinion & debatt

Församlingar i norr drabbas av utjämningsutredningen

Ingress: Kritik. Kallt klimat och låg andel medlemmar. Många gles- och landsbygdsförsamlingar och diakonala utmaningar. Allt detta måste utjämningsutredningen ta hänsyn till när det gäller Luleå stift.

Reformer måste komma inifrån de egna religionsutövarna

Ingress: Religionsdialog. Med anledning av den uppkomna ”handskaksdebatten” vill jag påpeka värdet av religionsdialog, skriver Gunnar Nilsson.

En kollektvädjan som motverkar sitt syfte

Ingress: Nyformuleringen i den kollektvädjan för Svenska kyrkans internationella arbete inför Heliga Trefaldighets dag är inte godkänd av Svenska kyrkan. Den saknar förankring i såväl Bibeln som bekännelseskrifterna och är ekumeniskt ytterligt...

REKOMMENDERAT