Katarinauppropet

Anta Katarinauppropet

Genom att anta Katarinauppropet kan Svenska kyrkan visa sitt tydliga stöd till flyktingar samt vara en profetisk röst i samhället, skriver representanter för Kararinauppropet.

Svenska kyrkan har under kyrkomötet 2017 en fantastisk möjlighet att anta Katarinauppropet – ja till human flyktingpolitik och nej till svensk vapenexport!

Katarinauppropet grundar sig på den kristna tron, Jesus av Nasaret, som själv var flykting och hela hans lära om försoning och kärlek, att ”vända andra kinden till” och att ”älska sina fiender.” Det handlar om ickevåld och ”ett annat sätt att tänka” om fred som egentligen borde vara en självklarhet i kyrkliga sammanhang.

Den nuvarande svenska flyktingpolitiken samt den svenska vapenexporten går tvärtemot det som Jesus av Nasaret stod för. Sverige bidrar till världens mörker när människor tvingas fly sina länder på grund av svenska vapen samt när flyktingarna inte får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda i Sverige.

Trots att man i Sverige förbereder för att FNs barnkonvention ska bli svensk lag så har man brutit mot den i hanteringen av ensamkommande barn och unga. Sverige har inte tagit sitt ansvar gentemot de unga utan krossat deras tillvaro genom långa asylprocesser, utsatt dem för medicinskt tvivelaktiga åldersbedömningar samt genomfört utvisningar till farliga länder som till exempel Afghanistan.

Sverige har sålt vapen till krigförande diktaturer, bland annat Saudiarabien. Saudiarabien har begått krigsbrott i Jemen och är ett av världens mest kvinnoförtryckande länder.

Forskning visar dessutom att vapenexport aldrig kan vara ”helt säker” eller garanterad ifrån att den inte kommer oskyldiga människor till skada. Svenska vapen är av god kvalitet och håller i decennier. Bland annat så har svenska vapen återfunnits i Burma, varifrån, svenska medier, under hösten har rapporterat om helvetet på jorden, ”spädbarn som kastas in i elden” och hundratusentals människor på flykt.

I Sveriges arbete med FNs Agenda 2030 får Sverige kritik för sin vapenexport i den globala hållbarhetsrapporten från SDSN (Sustainable Development Solutions Network). Man talar om en målkonflikt gällande mål 16 som adresserar ”fredliga och inkluderande samhällen”. Katarinauppropet menar att FNs Agenda 2030 och dess totala 17 mål aldrig kommer att kunna uppnås om vi inte först banar väg för fred genom avrustning.

Genom att anta Katarinauppropet kan Svenska kyrkan visa sitt tydliga stöd till flyktingar samt vara en profetisk röst i samhället. Hur kan vi som kyrka bidra till en fredligare värld? Hur kan vi inspirera samhället att göra detsamma?

Framtiden ligger i våra händer och det är genom våra beslut som morgondagen avgörs. Fortsätter vi att exportera vapen så fortsätter vi att bidra till krig. Sänder vi ut fred genom ett annat sätt att tänka så blir vi, av nåd, fredsbärare.

Vi ber för att kyrkomötet ska visa civilkurage vid omröstningen gällande Katarinauppropet, inse att detta är en tvärpolitisk fråga, samt bana väg för Guds rike.

Katarinauppropet

Fakta: Debatt

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Mer inom samma ämne