Appar

Appar för psalmbok och handbok?

Verbum borde omedelbart utveckla en psalmboksapp med samtliga psalmer i vår psalmbok, anser debattör Johannes Leckström som befarar att psalmerna kommer att tystna för gott.

Var är psalmboksappen och handboksappen? Detta har jag frågat mig i minst 7 års tid. Om vi vill att ungdomar skall sjunga psalmer i framtiden har vi här en nödvändig möjlighet att fånga! Verbum borde omedelbart utveckla en psalmboksapp där samtliga psalmer i vår psalmbok finns med. I en sådan app skulle det kunna finnas notbild till varje vers så att man lättare kan sjunga med, och möjlighet att lyssna på melodin i midi-format. På så sätt skulle många kunna lära sig nya psalmer och tillgängligheten skulle öka markant! Jag är annars mycket rädd för att psalmerna kommer att dö ut med vår generation.

I samband med den nya handboken blir det också närmast nödvändigt med en app. Mängden med olika alternativ i den nya handboken gör att den aldrig kommer kunna användas i form av en bok (annat än om särtryck görs för kyrkliga handlingar). I en app kan man välja de alternativ som är aktuella i en viss församling och sedan följa med enkelt.

Jag är fullt medveten om att det finns en hel del juridiska klurigheter, men läget är för akut - vi måste handla nu! Kompetensen för uppgiften har visat sig finnas i Fjellander Media som utvecklat två av de mest använda kyrkliga apparna: Tidegärdsappen och Kyrkoårsappen. Kanske kan vi anlita dem?

  • 1 Kommentar

    Logga in för att kommentera

  • Mikael Högström

    Utmärkt förslag! Jag är "dyslektiker" på musikens område och det tar lång tid och mycket övning innan jag får kläm på en ny melodi. Det vore värdefullt med ett hjälpmedel för övningar på "hemmaplan".