Kairosdokumentet 5

Arroganta påhopp

När Annika Borg i en krönika i Kyrkans Tidning nummer 11/14 mars hävdar att alla som stöder Svenska kyrkans kampanj för ursprungsmärkning av varor från ockuperat område inte är intresserade av offrens situation i en svår konflikt så är det ett oerhört påhopp mot en stor grupp engagerade och insatta människor.

Annika Borg påstår att allt detta engagemang bara drivs av en syn på staten Israel som en för­övare. Detta kan bara ses som en oerhörd arrogans och misstro mot alla dem som i år följt utvecklingen i området och engagerat sig för sina medmänniskor! Hon gör det dessutom i en signerad ledarkrönika i Kyrkans Tidning. Betyder det att Kyrkans Tidning delar hennes åsikt? (se svar i ruta till höger.)

Svenska kyrkans svar på Kairosdoumentet (juni 2010) blir, i Borgs läsning, ett bevis på att Svenska kyrkan förts bakom ljuset och dessutom idkar ersättningsteologi – en enligt mig ohederlig läsning av ett viktigt dokument.

I själva verket är kyrkomötets svar främst ett ställningstagande mot en ockupation som för de flesta, dock möjligen inte för Borg, framstår som allt mer orimlig och som måste upphöra. Jag har i några decennier på plats följt detta och förvånas över med vilken tvärsäkerhet Borg påstår sig veta vilka drivkrafter och intentioner som ligger bakom människors engagemang i denna så mångbottnade konflikt.
Jag har personligen lärt känna flera av de teologer och kyrko­ledare vars budskap hon förvränger och känner inte igen det  som tillskrivs dem.

De berättigade frågor och den kritik som finns gentemot Kairosdokumentet (KDP), ställs redan i den studiebok som Bilda gav ut 2010 och som varje kyrko­mötesledamot fått ett exemplar av. I motsats till Borg har Svenska kyrkan i sitt svar till KPD på ett öppet och inlyssnande sätt frågat sig vad det är dokumentet vill säga till de egna medkristna och till oss kristna i väst . Tre saker är det då man hör i dokumentet:

 • Höj rösten mot det förtryck som ockupationen innebär för palestinierna.
 • Gör upp med teologier som legitimerar förtryck av människor i Guds namn.
 • Arbeta mera aktivt för ett stopp av ockupationen och den förnedring som den innebär.

Inget av detta berörs eller nämns av Borg i hennes angrepp på KPD.

Det selektiva urvalet av citat och tolkningar som tillskrivs Svenska kyrkan i dess  behandling av KPD kan med fördel hedersamt rättas till genom att läsa vad Svenska kyrkan faktiskt står för. Det görs enklast i Positionen för en hållbar och rättvis fred i Israel Palestina från 2012 (se www.svenskakyrkan.se/kairospalestina). Där finns också dokumentet ”Guds vägar”, som Annika Borg så lägligt  slarvat bort, en text där det klart framgår att ”Guds vägar” inte gynnas av ”offer och förövare-roller” - utan om två folks och tre religioners rätt till existens och frihet med lika värde och värdighet.

Kjell Jonasson
i fd utlandstjänst i Mellanöstern

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

 • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Missing filter. All text is removed

kommentarer

 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne