Barn och unga

Barnkonsekvensanalys ett spel för gallerierna

Brita Maria Nordström ordförande i Mora kyrkoråd, Posk

Svenska kyrkans unga måste engagera sig mera i sättet att styra våra församlingar.  Man måste delta hela vägen, från grundnivån, för att kunna förändra, anser debattör Brita Maria Nordström.

Nyligen hade ordföranden för Svenska kyrkans unga, Jakob Schwartz, ett inlägg om barnkonsekvensanalys: ”Vi kräver att alla beslutande instanser inom Svenska kyrkan ska ta arbetet med barnkonsekvensanalysen på allvar”. Inlägget handlade främst om att även kyrkomötet borde följa sitt eget beslut, och det borde det!

Vad kan det innebära att verkligen ta denna analys på allvar?

Jag vill använda mitt stifts handläggning av en motion om förändrade ägardirektiv i det bolag som sköter dess prästlönetillgångar. Kyrkan är den 6:te största skogsägaren i landet.  Jag är därför av den uppfattningen att kyrkans sätt att sköta sina prästlönetillgångar har en avgörande betydelse för de skogliga framtidsfrågorna i landet, där man kan bli en föregångare. Således borde barnperspektivet vara extremt viktigt vid handläggningen av ärenden av detta slag.

I kyrkoordningen har i inledningen av  den 11:te avdelningen :Ekonomi och egendom denna passus: ”Förvaltarskapet måste utövas med hänsyn till hela Guds skapelse”.

I våras ställde jag en fråga till en mångårig ledamot av kyrkomötet vilken betydelse inledningen har på tolkningen av de paragrafer som finns i de i avdelningen ingående kapitlen, här närmast kap 46. Ledamotens svar var att inledningen visar på det sätt som de följande texterna skall tolkas.

Intressant är då att se hur stiftets handläggning redovisades; i första svaret redovisades ingen analys, fullmäktige avslog ändå motionen, beslutet överklagades och stiftet tvingades ta upp ärendet på nytt med en redovisad analys, som enligt min uppfattning var undermålig. Man nöjde sig med en ”bra” analys – men tydligen inte med den bästa.

Jag ställer därför en interpellation:

”Intressant hade varit om motionens förslag också analyserats och de två möjliga vägarna i stiftets skogsskötsel ställts mot varandra och granskats.”

Stiftets barnkonsekvensanalysgrupp för ett resonemang, i sitt svar, som sedan stiftsstyrelsen ”kan bedöma är detta att ta ansvar för framtiden och miljön ur ett bra barnperspektiv”. Man nöjer sig med att ta ett bra ansvar.

Här finns så två förslag till beslut dels motionens yrkanden och stiftsstyrelsens förslag till avslag.

· Varför analyserades inte motionens förslag?

· Vilka regler finns för barnkonsekvensanalyser i ärenden där det finns mer än ett förslag till beslut?

Enligt mitt minne av det muntliga svaret så finns det ingen regel att något annat än svaret skall bli föremål för granskning. Här borde en förändring göras! Därför lämnade jag en motion om detta som naturligtvis avslogs!

Kort sagt är den ekonomiska aspekten den viktigaste för mitt stift. Miljöaspekten, som borde varit den viktigaste i en barnkonsekvensanalys enligt ingressen på avdelningen i Kyrkoordningen, berördes knappt. Den var inte heller av betydelse i de diskussioner som fördes; man talade bara om privata skogsägare och skogsbolag, inte om stiftets efterföljd av kyrkoordningen! Och detta sätt att ignorera inledningens anvisning av tolkningen kan inte överklagas!

I inlägget sägs även ”viktigt att barnkonsekvensanalyser görs på ett ordentligt sätt även om slutsatsen kan bli obekväm för dem som initierat beslutet”. Här instämmer jag helt och fullt. Om dessa analyser får den betydelse som de kan få, om det tillåts, så skulle de kunna påverka Svenska kyrkans utveckling. I det ligger kyrkans framtid!

Hur viktig vågar vår Svenska kyrka tillåta barnkonsekvensanalysen att bli? Därför måste Svenska kyrkans unga engagera sig mera i det nu gällande demokratiska sättet att styra våra församlingar.  Man måste delta hela vägen, från grundnivån, för att kunna förändra!

Med ett förändrat synsätt på barnkonsekvensanalysens dignitet skulle den kunna få avsevärt inflytande om det tillåts! Idag ser jag den som ett spel för gallerierna.

Fakta: Debatt

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Brita Maria Nordström, ordförande i Mora kyrkoråd, Posk

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne