Fairtrade

Blomsterindustrin kantad av törnen

I dag, på Alla hjärtans dag ges många blommor bort. Men arbetssituationen inom blomsterindustrin i utvecklingsländerna är ingen dans på rosor.

På alla hjärtans dag kanske du ger bort en ros till någon som står dig nära. Men visste du att en stor del av rosorna kommer från Kenya, Etiopien, Colombia och Ecuador, utvecklingsländer som producerar stora kvantiteter av snittblommor för export? Många av arbetarna på dessa plantager är ofta kvinnor som har flytt fattigdomen på landsbygden.

Arbetet ger viktiga arbetstillfällen, men arbetssituationen inom blomsterindustrin är ingen dans på rosor.
I arbetet utsätts många anställda för giftiga kemikalier som blommorna besprutas med. De flesta tjänar så lite att det inte täcker deras familjers grundläggande behov av mat, rent vatten, kläder eller skolgång för barnen. Enligt en rapport från Fair Trade Center (2011), tvingas 20 procent av snittblomsarbetarna i Latinamerika till sex med överordnad eller medarbetare. Det är helt oacceptabelt.

Många församlingar köper blommor för utsmyckning av altare och kyrkolokal utan att ägna en närmare tanke på hur blommorna har producerats. För ett solidariskt altarbord är det inte trovärdigt att använda blommor där produktionen inneburit miljöföroreningar och utnyttjande av människor. Blommorna finns på altaret för att berätta om skapelsens skönhet och rikedom.

När vi betalar lite mer för en Fairtrade-märkt produkt vet vi att de anställda på rosodlingarna får en tryggare arbetsplats då hantering av farliga kemikalier förbjuds eller kontrolleras, de anställda får utbildning och tillräckliga skyddskläder och all form av diskriminering är förbjuden. Dessutom får de genom sin försäljning en Fairtrade-premie som kan investeras i vattenförsörjning, en skola eller hälsovård. Det ger dem handlingskraft att förbättra sina arbets-och levnadsvillkor, både för sig själva och för sina familjer.

En av Sveriges nu sjuttiotvå diplomerade Kyrka för Fairtrade-församlingar är Kirsebergs församling i Svenska kyrkan, Lunds stift. Förutom att handla Fairtrade-märkta blommor till utsmyckning odlar församlingen även sina egna altarblommor under den tiden av året som det är möjligt. Församlingen delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta medvetet med blommor i skriften ”Ett solidariskt altarbord”.
Som samfund och organisationer engagerade i arbetet med Kyrka för Fairtrade vill vi uppmuntra församlingar runt om i Sverige att handla Fairtrade-märkta rosor till sina altarbord och församlingslokaler och på så sätt visa på omtanke om människor i utvecklingsländer. Vi bidrar då till bättre villkor för de människor som odlat och plockat blommorna i dag på alla hjärtans dag och alla andra dagar.

Helena Markstedt
generalsekreterare Föreningen för Fairtrade Sverige
Bertil Högberg
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna
Kristina Frisk
programchef Frälsningsarmén
Pelle Hörnmark
föreståndare Pingst – Fria församlingar i samverkan
Gunilla Hallonsten
policychef internationella avdelningen, Svenska kyrkan
Karin Wiborn
generalsekreterare Sveriges kristna råd

Mer inom samma ämne
Fairtrade