Försoningsteologi

Domkapitlet måste utreda

Fredrik Lautmann

Det har gjorts en anmälan till domkapitlet i Västerås om innehållet i Ulla Karlssons debattartikel i Kyrkans tidning tidigare under året, vilken skapat debatt. Då måste domkapitlet utreda.

Det är inte kyrkoherden och kyrkoledning i Falun som bollat henne vidare, som det står i intervjun med Ulla Karlsson i Kyrkans Tidning nummer 48/11.
Kyrkoherden i Falun har haft samtal med Ulla Karlsson och jag håller med honom om att det var god omsorg om Ulla , att avstyra offentliga samtal om den fråga som domkapitlet utreder.
Däremot har vi inom kontraktets ram haft flera möten med präster i för att öppet samtala om svåra teologiska frågor, som hur kan vi uttrycka och beskriva människosyn, synd, skuld, försoning på ett bra sätt.

Mer inom samma ämne
Försoningsteologi
Försoningsteologi
Försoningsteologi
Försoningsteologi
Försoningsteologi
Försoningsteologi
Försoningsteologi