Hög tid att agera, biskop Fast

SIGNERAT Vad händer på Gotland? Oroväckande rapporter kommer från Visby stift. Präster kände sig kränkta efter en fortbildningsdag i höstas.

Ordet kränkt brukar ge mig allergiska reaktioner men i detta fall har jag full förståelse för att det används.
Markus Hagberg, präst i Varnhems församling, bjöds in av stiftet att föreläsa om nattvarden. Hagberg är högkyrklig, tillhör Kyrklig förnyelse och var en av dem som skrev på den så kallade Kalinska listan som samlade motståndare till samkönade äktenskap.
Hagbergs föredrag andades uppfattningen att den rätta nattvarden celebreras av en man. De kvinnliga deltagarna kände sig kränkta
och dessutom nonchalerade när de försökte ställa frågor till föredragshållaren.

Domprost Mats Hermansson anser att det var direkt olämpligt av stiftet att bjuda in Hagberg. För Kyrkans Tidning berättar Hermansson att han samlade de upprörda prästerna till en debriefing där de fick prata av sig och framföra sin kritik direkt till biskop Sven-Bernhard Fast.
Därmed borde saken vara utagerad. Men icke. Visby stift har en ny obligatorisk fortbildningsdag den 17 januari och till denna har den anglikanske biskopen Lindsay Urwin anlitats som huvudtalare. Urwin är en ökänd kvinnoprästmotståndare och har dessutom  uttalat sitt stöd för biskopen San Joaquin i Kalifornien som tog sitt stift ur den episkopala kyrkan när kyrkan vigde en homosexuell man till biskop. Lindsay Urwin är djupt konservativ och förespråkar celibat.

Vad denne man har att lära svenska evangeliskt-lutherska präster på Gotland är för mig en gåta. För prästerna Marianne Witting och Doris Granath är det en direkt förolämpning att tvingas lyssna till biskop Urwin. De har skrivit ett upprop där de manar sina prästkolleger till bojkott av studiedagen. Witting säger till Kyrkans Tidning att det vore bra om fler män hade förstått kvinnornas situation.

Domprost Hermansson stöttar kvinnorna. Men vad gör biskop Fast?
Vad jag förstår är det andra krafter på stiftet än biskopen som format studiedagarna. Fast anses vara en reko biskop. Likväl har han inte agerat. Med tanke på de upprörda känslorna efter förra studiedagen borde Sven-Bernhard Fast ha bemödat sig att se till att inte ännu en mörkerman tillåts undervisa prästerna. Om hans ekumeniska sinnelag gör att han blundar för kvinnoförtryck och homofobi är det allvarligt.

Kvinnornas upprop har fått biskopen att backa något. Den obligatoriska studiedagen är numera frivillig.
Fint. Hur vore det om biskopen i stället helt ställde in denna studiedag som snarare splittrar än fortbildar? Det måste väl ändå finnas gränser för idiotin.

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.