bib

Kyrkan anonymiserar sina verksamheter

Åke Svensson Vårby

Vilka bevekelsegrunder har stiftsstyrelsen i Stockholm haft för att besluta att inte annonsera om gudstjänster i DN och SvD? Är beslutet verkligen genomtänkt i alla dess faser och konsekvenser, frågar debattör Åke Svensson.

Till min bestörtning som läsare av Kyrkans Tidning och Dagens Nyheter den 4 januari 2019 tillkännages att evenemangs- och gudstjänstannonser upphör i DN efter 4 januari. Detta gäller också för tidningen Svenska Dagbladet. Kostnaden för annonseringen anges totalt till 4 miljoner per år.

Svenska kyrkan hänvisar istället till www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift eller via appen Kyrkguiden.

Beslutet har tagits av stiftsstyrelsen i Stockholm vid decembermötet 2018.

Beslutet är att gå baklänges då kyrkan förlorar medlemmar, det vill säga är inte att vara proaktiv i rådande tider.

Genom beslutet anonymiserar kyrkan sina verksamheter i Sveriges största morgontidningar DN och SvD. Beslutet leder till att stänga ute många människor i Stockholm, de som inte har tillgång till dator, från att ta del av evenemang och gudstjänster. 

I tidningarna anges var och när evenemang och gudstjänst sker samt temat och vilka läsningar ur Bibeln som är aktuella.

Att gå in på en dator kräver ett medvetande om gudstjänst och kyrkliga evenemang och en aktivitet från en person. En annons i en tidning är ett påtagligare sätt att nå ut till människor.

Många människor som i mötet med livets kriser och svårigheter fångas lättare upp av en annons i en tidning och gör då kanske ett spontanbesök i en gudstjänst och därmed kanske en kontakt med präst eller diakon. Detta kan då leda till ett större engagemang och fler troende i kyrkan samt att kyrkan blir ett stöd för många i dessa tider då allt fler människor mår dåligt.

Många äldre och funktionsnedsatta människor, utan dator, och som har svårt att ta sig till kyrkan kan genom att läsa i tidningarna se temat och läsa texterna hemma och få del av Guds ord.

Vad betyder kostnaden 4 miljoner utslaget på de pastorat/församlingar/kyrkor, cirka 35 stycken, som annonserar? Säg 50 veckor per år som annonseras och i DN och SvD.

Detta ger då 4 milj / 50 / 2 = 40 000 kronor per vecka och utslaget på 35 blir det då cirka 1 200 kr per vecka.

Vilka bevekelsegrunder har stiftsstyrelsen haft för att ta detta beslut att inte annonsera i DN och SvD? Är beslutet verkligen genomtänkt i alla dess faser och konsekvenser är min undran.

För att nå ut bättre till läsare tror jag att man ska byta till att annonsera i lördagstidningarna då många är lediga och tar del av tidningen i större omfattning.

Fakta: Debatt

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Åke Svensson, Vårby

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne