Kyrkan har tappat greppet om att vara allas folkkyrka

Jag är förtroendevald i min församling. Mycket tid och glädje har jag ägnat åt volontärarbetet. Underbart är att få ägna tid åt att få träffa människor.

Att förmedla kärlek och gemenskap. Svenska kyrkan har i dag problem med sin identitet och att föra dialog med medlemmarna i församlingen..

Kyrkan har tappat greppet om att vara allas folkkyrka i sin iver att vara alla religioner till lags. Gudstjänsten med predikan blir försvagad och otydlig . Hänsyn tas till att inte beröra med starka ord som synd och ondska. Gud och Jesus pratas det inte tydligt om eller vilka under vi kan läsa om i Bibeln. Rädsla för att predika evangelium och beröra människor gör att predikan blir ofta avskalad och fattig. Tydlighet fattas och behövs för att stärka det kristna budskapet. 

Medlemmar i kyrkan känner ingen tillhörighet och har ingenting att säja till om. Kritik tas inte emot utan avfärdas med att allting är bra och det finns inga problem. Kommunikation med styrande i kyrkan är uteslutet. Tystnad som följd är vanligt. Varför reagerar inte organisationen och styrande chefer och kyrkoherdar i Svenska kyrkan? På ett företag eller arbetsplats i samhället hade åtgärder via konsulter och insatser prövats.