Sociala medier

Låt inte rädsla skymma hotet mot skapelsen

Tänk om själva saken – hotet mot skapelsen – hade fått samma uppmärksamhet efter Limhamns tweet. Rädslan får inte styra vår kyrka, anser debattören.

”Jesus från Nasaret har nu utsett en av sina efterträdare” twittrade Limhamns församling och stängde sitt twitterkonto efter kritik. Greta Thunberg, 15 år, lämnar oss ingen ro genom sitt envisa engagemang för klimatet. Hennes demonstration har mycket gemensamt med de bibliska profeternas symbolhandlingar och med Jesus som utmanade sin tids mäktiga. Att Jesus (också) verkar genom ombud är inte främmande för evangelierna. ”Liksom du [fader] har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen”, säger Jesus om dem som följer honom. (Joh. 17:18)

När kyrkans ledande företrädare griper in och dömer ut en enskild formulering, flyttas fokus från en fråga som är avgörande för mänsklighetens framtid, till att skydda dem som kan bli provocerade. Tänk om själva saken – hotet mot skapelsen – hade fått samma uppmärksamhet efter Limhamns tweet. Rädslan får inte styra vår kyrka. ”Ge inte upp er frimodighet.” (Hebr. 10:35).

Under kommande julhelg firar vi styrkan i det till synes maktlösa. Greta Thunbergs ensamma aktion och Limhamns sätt att lyfta fram den – liksom den kritik detta väcker – får oss att tänka på Jesus som säger: ”Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn.” (Matt. 11:25).

Mer inom samma ämne
Sociala medier
Sociala medier
Sociala medier
Sociala medier
Sociala medier