Katarinamässan

Låt Katarinamässan fortsätta inspirera alla församlingar

Svenska kyrkan behöver Katarinamässan som en inspirationskälla för alla som önskar större tillströmning och delaktighet i våra gudstjänster, anser Tomas Lagerwall och Mats O Karlsson.

Varje söndag hålls gudstjänster med fem–tio gudstjänstdeltagare runt om i landet. Vi vill inte förringa värdet av dessa gudstjänster. De som besöker dessa gudstjänster är ofta lite äldre personer och vana kyrkobesökare. Men visst skulle det kännas bra om deltagandet mångdubblades.

Katarina kyrka på söder i Stockholm är den tredje mest gudstjänstbesökta kyrkan i Sverige – efter domkyrkoförsamlingarna i Uppsala och Stockholm. Förtroendevalda och anställda från andra församlingar kommer gärna till Katarina kyrka för att inspireras och förstå.

Varför strömmar besökarna till Katarina kyrka? Vi har för egen del funnit några tilltalande fördelar: Det är enkelt att följa med och den är välkomnande. Det är en härlig blandning i den nästan fullsatta kyrkan. Alla åldrar och samhällsklasser är representerade – en del välklädda, andra i slitna kläder. De har olika etnisk bakgrund och har kommit för att ta del av Guds kärlek i mässan. Präster och lekmän deltar på olika sätt och delaktigheten är stor för oss alla.

Med förvåning läser vi i Kyrkans Tidning att domkapitlet kräver att Katarina församling måste ändra Katarinamässan för att den ska kunna vara huvudgudstjänst efter den 15 augusti.

Vi och säkert många andra har utgått från att den nya kyrkohandboken skulle ge utrymme för olika alternativ till huvudgudstjänst. Om inte så är fallet vore det rimligt att Katarina församling ges dispens för att fortsatta att fira den mycket uppskattade Katarinamässan.

Svenska kyrkan behöver Katarinamässan som en inspirationskälla för alla oss som i våra församlingar och pastorat önskar oss större tillströmning och delaktighet i våra gudstjänster.

  • 1 Kommentar

    Logga in för att kommentera

  • Birgitta Schönbeck Persson

    Vad fint och vackert med många kyrkobesökare i Katarinamässan .Så vill kyrkan att det ska vara med mycket folk i bänkarna . Detta är en levande kyrka .Den nya kyrkohandboken försvårar fortsatt användning av en lyckad sammansatt Katarina mässa. Det viktigaste är väl att människor vill fira gudstjänst och därmed kommatill tro och gemenskap med Kristus. Svenska kyrkan ska inte toppstyras .

Mer inom samma ämne
Katarinamässan
Katarinamässan
Katarinamässan
Katarinamässan
Katarinamässan