Nu måste stiftet visa oss de goda exemplen

Håkan Lindström, tf kyrkoherde i Fors och Ragunda Håkan Stiberg, ordförande i Härnösands stiftskrets, Kyrkans Akademikerförbund och regionalt skyddsombud

REPLIK. Avbryt fortsatt arbete med sammanslagningar av pastorat och inled en dialog med de pastorat som är föremål för sammanslagningsiver, uppmanar Håkan Lindström och Håkan Stiberg.

När biskopen i Härnösand tar till orda i frågan om fortsatta sammanslagningar av pastorat i stiftet kan vi konstatera att man fortsatt framhärdar i en organisationsmodell som inte på något sätt utvärderats.

De frågor vi framfört om verksamhetsutveckling, om ekonomi och om arbetsmiljö står fortsatt obesvarade fast erfarenheterna från ett nu mångårigt arbete i samma riktning finns att tillgå om man vågar och vill sammanställa dem. I en kyrka som seriöst arbetar med utveckling av den egna organisationen borde detta vara ett anständighetskrav.

Vi som arbetat och arbetar med arbetsmiljön i församlingarna vet att utvecklingen inte går åt rätt håll och det är alltså en erfarenhet som understryks i de nya stora pastoraten. Vi vill att stiftet visar på de goda exemplen i de pastorat som slagits samman under de senare åren. Är det för mycket begärt?

I sitt inlägg skriver biskopen om den lokala identiteten i hållbara lokala organisationer, samtidigt som hon talar om en minsta, möjliga nivå av 10000 tillhöriga i de sammanslagna pastoraten. I dessa pastorat skall det samtidigt gälla en nivå på bemanning som visserligen kallas för miniminivå på två präster, en diakon, en musiker och en pedagog. Var och en med minsta erfarenhet av församlingsarbete förstår vilka följder en sådan bemanning skulle få i pastorat med så många tillhöriga och där avstånd på 20 till 30 mil mellan kyrkor och församlingar inte blir ovanliga.

För oss är detta inte på något sätt förenligt med en möjlighet att vara kyrka på lokal nivå.

Vi efterlyser nya sätt att anta den utmaning det är att möta minskade resurser där utgångspunkten är den lokala församlingen. Vilket stöd behövs för att minska de arbetsuppgifter som idag hindrar medarbetare från att fullt ut arbeta utåtriktat i den grundläggande uppgiften? Hur bygger vi ett administrativt stöd som inte hela tiden handlar om att skapa nya organisationer.

Bara det faktum att vi nu i år har upplevt hur den ena sammanslagningen fortsätter som en hela tiden pågående process in i en ny sammanslagning tar musten ur medarbetare avsedda att föra ut evangelium.

Avbryt fortsatt arbete med sammanslagningar av pastorat och inled en dialog med de pastorat som är föremål för fortsatt sammanslagningsiver. Undersök hur stiftet skulle kunna bli en resurs för förvaltnings- och stabsfunktioner. Använd erfarenhet och fantasi för att behålla en levande kyrka. Fortsatta sammanslagningar genomförda i förment demokratiska former där ”samråd” betyder att säga ja till redan fattade beslut och sammanslagningar till ostyrbara storpastorat kallas för samverkan betyder i förlängningen en avtynande och döende kyrka.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Håkan Lindström, tf kyrkoherde i Fors och Ragunda, Håkan Stiberg, ordförande i Härnösands stiftskrets, Kyrkans Akademikerförbund och regionalt skyddsombud

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
33

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Uppsala stift
Göteborgs stift
Karlstads stift
Skara stift
Lunds stift
Lunds stift
Uppsala stift
Uppsala stift