Flickors möjligheter

Nu måste vi stå upp för flickors rättigheter

Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan

Religion används i många fall för att upprätthålla diskriminering och förtryck av flickor. Svenska kyrkan agerar tillsammans med andra för att förändra detta, skriver Svenska kyrkans internationella chef Erik Lysén.

I dag, liksom i går och i morgon, gifts 47 700 flickor under 18 år bort. I dag, liksom i går och i morgon, könsstympas 5 500 flickor. I dag den 11 oktober på den internationella flickdagen uppmärksammar vi flickors utsatta situation.

Vi vet det redan, men behöver påminnas igen och igen: I stora delar av världen har ett barn som föds som flicka helt andra förutsättningar än pojkar. Hennes kön påverkar chansen att bli folkbokförd, hur mycket mat hon får och hur länge hon får gå i skolan. Det påverkar hennes möjligheter att välja om hon ska gifta sig och om och när hon ska föda barn.

Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall som mäns egendom, och deras främsta värde kopplas till barnafödande. Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom familjen är exempel på övergrepp som flickor utsätts för. Graviditet i ung ålder kan leda till svåra skador och innebär ofta att flickor inte får gå klart skolan.

Som kyrka är vi smärtsamt medvetna om att religion i många fall används för att upprätthålla diskriminering och förtryck av flickor. Religiösa traditioner, bibeltolkningar och normer osynliggör kvinnor och flickor och deras levnadsvillkor. De tilldelas begränsade roller i hem och samfund med hänvisning till heliga texter. Till och med våld kan utövas i religionens namn.

Därför kämpar Svenska kyrkans internationella arbete för flickors rättigheter. Vi gör det utifrån en djup övertygelse om att varje människa är skapad och älskad av Gud, och har samma värde och rättigheter.

Svenska kyrkans internationella arbete har under lång tid satsat på att stärka kvinnor – vare sig det har handlat om exempelvis hälsoarbete, jordbruksutveckling eller fredsbyggande. Under senare år har vi arbetat alltmer strategiskt. Jämställdhet är huvudmål för många insatser, med fokus på att bekämpa könsrelaterat våld och att stärka kvinnors deltagande i kyrkor och samhälle.

Allt oftare handlar det om att arbeta med män om mansrollen. Vi har ökat insatserna för att stärka flickors och kvinnors rätt till sin kropp och rätt till preventivmedel, sexualundervisning och mödravård, liksom insatser för att motarbeta stigmatisering kring menstruation. Tillsammans med andra religiösa aktörer är vi en medkraft för alla dem som arbetar för att stärka kvinnors rättigheter i FN och andra globala sammanhang. Vi jobbar med enade krafter inom ACT-alliansen för att religion inte ska användas mot kvinnors och flickors rättigheter.

Vi arbetar också för att jämställdhet ska genomsyra alla insatser. För det är ju så: det är omöjligt att uppnå fred och rättvisa, eller utrota hunger och fattigdom, om inte kvinnor får större inflytande och diskrimineringen av kvinnor och flickor upphör.

Svenska kyrkan är en av få kyrkor i världen som arbetar så tydligt för kvinnors rättigheter, och vi har unika möjligheter att främja jämställdhet. Som kyrka vet vi hur stort inflytande religioner har på människors liv och på sociala normer. Vi har tillgång till andra arenor och nätverk än sekulära organisationer. För att vi är kyrka delar vi en förståelse och ett religiöst språk, och kan därför föra dialog med religiösa aktörer på ett sätt som sekulära aktörer inte kan.

Traditioner som begränsar flickors och kvinnors liv kan dock förändras förvånansvärt snabbt. Runt om i världen utmanar modiga kvinnor och män sina samfund och samhällen, och kräver att kvinnor ska ha samma rätt, röst och inflytande som män.

Det sätt människor tolkar och använder Bibeln är avgörande för om den blir en kraft som stärker eller motverkar flickors och kvinnors lika värde och rättigheter. I mötet med andra religiösa aktörer samtalar vi om olika sätt att läsa och tolka Bibeln utifrån dagens verklighet. Vi har många erfarenheter av hur sådana teologiska samtal kan förändra människors syn på kvinnors och flickors rättigheter, liksom synen på sexuell läggning och könsidentitet.

Vi kan föra dialog med kyrkor vars synsätt står långt ifrån vårt eget, utifrån en gemensam erfarenhet av hur viktig tron är för våra liv och värderingar. Det handlar inte om att pådyvla andra våra egna ståndpunkter. I stället går vi in i dialog utifrån vetskapen om att förändringen i vår egen kyrka föregicks av decennier av teologiska samtal och studier, böner och strävan att lyssna till röster som tystats länge.

Svenska kyrkans internationella arbete åtar sig att utkräva flickors rätt till ett värdigt liv. Vi stärker kampen för kvinnors och flickors rättigheter och ska stolt visa upp detta ännu tydligare än hittills. Vi inbjuder i dag alla församlingar i Svenska kyrkan och andra samfund att stå upp för flickors rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne