Obligatoriskt med språk

Vi har inte hävdat att ”basala kunskaper i exegetik ger de nödvändiga insikterna” (Eriksson i Kyrkans Tidning nummer 25/26), däremot att ”basala kunskaper öppnar för ny förståelse” (KT nummer 24/12): språkkunskap är en oersättligt värdefull komponent, men ingalunda ensam garant för goda tolkningar.

Vår och mångas erfarenhet är att redan en termin ger stora insikter och upptäckter när det handlar om textinnehåll och tolkningshantverk.

Eriksson värderar med rätta bibelkommentarer högt. Dock måste de faktiskt läsas för att vara till nytta; även många kommentarer som kan läsas utan språkkunskap ger oundvikligen den som läst språk mer, eftersom språket är en grundkomponent för att förstå och tolka bibeltexterna. Därtill krävs grundläggande språkkännedom för att kunna bemöta och förhålla sig konstruktivt kritiskt till det som förs fram i kommentarer, som ju är en del av tolkningstraditionen; detta är inte minst viktigt för emancipatorisk teologi.

Exegetik är självklart aldrig komplett teologi, men ingen teologi är heller komplett utan exegetik. Vi kan inte se det som en rimlig strategi för vård av luthersk tradition att Svenska kyrkans präster ska vara bland de få internationellt sett som inte fördjupar sig i Bibeln med hjälp av språkstudier. Just därför, menar vi som kyrkoarbetare och exegeter, bör också åtminstone ett språk fortsatt vara obligatorium: det gäller en av universitetsutbildningens 8-10 terminer. Utmaningen ligger i att vidmakthålla och utveckla den för församlingsarbetet nödvändiga teologiska kompetensen. Vi ser det inte som en lösning att i någon fas klippa bort något teologiskt ämne.

Bim Berglund, Lisa Buratti, Magnus Evertsson, Daniel Gustafsson, Daniel Hjort, Dan Nässelqvist, Anna
Runesson, Karin Tillberg

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Debatt

Senaste artiklar

37

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Lunds stift
Lunds stift
Göteborgs stift
Uppsala stift
Uppsala stift
Skara stift
Strängnäs stift
Skara stift