Överdriven rädsla för religiösa friskolor

Det blåser snålare vindar kring de religiösa fri­-skolorna. Skolminister Jan Björklund har fått med sig resten av regeringen på att utreda behovet av en lagändring. Vänsterpartiet vill förbjuda de religiösa friskolorna och del­ar av socialdemokratin har samma åsikt.

I centrum av debatten står den kristna rörelsen Plymouthbröderna. En rörelse som länge levt ett stilla liv, okänd för de allra flesta.
Men i våras blev de rikskända när de hamnade i facklig konflikt. Nu har deras nystartade skola i småländska Långaryd gett eko ända upp till regeringen.

Det som sker ger anledning till flera reflektioner.
En översyn av reglerna ligger i allas intresse. Samhället måste kunna ställa krav på alla skolor och kontrollera att de efterlevs. Självklart gäller det också religiösa friskolor. Lever de inte upp till kraven så ska de också kunna stängas.
Är reglerna för otydliga eller tandlösa, så är det rimligt att diskutera en skärpning. Elever som går i en religiös friskola ska garanteras samma grundläggande kunskap som alla andra elever.
Det kan inte stå skolledningen fritt att lägga till eller dra ifrån i läroplanen efter eget tycke och smak.
Knepigare är kraven på säga nej till en skola om styrelsen eller huvudmannen har en ideologi som inte är förenlig med skollagen och läroplanen. Vem ska avgöra det? Och hur djupt ska de personliga värderingarna skärskådas? Rimligen borde det också gälla andra friskolor, inte bara de religiösa.

Självklart ska samhället kunna säga nej till en skola där huvudmannen eller styrelsen är uppenbart olämplig. Men det är viktigt att reglerna blir så entydiga som möjligt.
Skolminister Jan Björklund betonar att debatten inte bara handlar om Plymouthbröderna. Den gäller i lika hög grad om ett antal muslimska friskolor. Där uttrycker han också en oro för skolor som får ekonomiskt stöd från exempelvis wahabismen i Saudiarabien.
Men även om översynen av reg­lerna är välkommen, så får debatten stundtals en märklig underton av moralisk panik. Det finns inget som säger att barn generellt sett far mer illa i en religiös friskola än i någon annan skola. De allra flesta föräldrar vill inget högre än att deras barn ska få en så bra start i livet som möjligt. Oavsett religion och livsåskådning.
Det är en nog så stark kraft att räkna med. Men den lyser helt med sin frånvaro i debatten.
När Förbundet Humanisterna ordnar presskonferens i Långa­ryd, med ordförande Christer Sturmark och förre folkhälsoministern Morgan Johansson, känns det som om de religiösa friskolorna blivit en symbolfråga för något annat. I Plymouthbröderna finns en tacksam grupp att plocka enkla poäng på. 

Dag Tuvelius

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne

Ledare

Mer inom samma ämne