Hen-Jesus

Provtänk inte högt i fortsättningen

Var ska vi som tror i fortsättningen vända oss, om Svenska kyrkan och dess ledning bara med tystnad sväljer domprostens provtänkande? frågar debattör Jan Arvidson

Domprosten i Västerås har ”provtänkt” efter fortbildningen i likabehandling och kommit fram till att gossebarnet Jesus kan benämnas ”hen”. Nu får domprosten kritik för tilltaget och hävdar att annonsen gjordes med glimten i ögat. När nu kristna i Svenska kyrkan reagerar och kritiserar tilltaget påklistras vi omgående etiketten ultrakonservativa eller gruppen som vill ”slå på Svenska kyrkan” Jag trodde att Svenska kyrkan var en demokratisk institution i svenska samhället!?

Men i domprostens provtänkande passar synpunkter och kritik inte in. Att uttala sig på detta sätt visar bara, att domprosten inte tänkt. Hur vet domprosten, att jag är ultrakonservativ? Så vitt jag vet har vi aldrig talat med varandra. Domprosten har sannolikt inte läst vad jag skrivit i någon teologisk fråga – för det har jag inte. Alltså vet domprosten ingenting om mig och många andra och våra åsikter, när vi nu vill framföra kritik eller ha synpunkter.

Vem slår på Svenska kyrkan? Jo domprosten i Västerås, som bedriver åsiktsbaserad teologi. Domprostens åsikter har ingen förankring i Bibeln eller i teologiska sammanhang. Inte ens med glimten i ögat. Med domprostens åsikter måste mycket skrivas om i Bibeln, handböcker med flera – ingen Vår Fader, ingen välsignelse som inleds med ordet Herre et cetera.

Jag förstår om de som inte tror – ateister – jublar åt domprostens agerande. ”Nu vacklar till och med kyrkans företrädare själva.” Var ska vi som tror i fortsättningen vända oss, om Svenska kyrkan och dess ledning bara med tystnad sväljer domprostens provtänkande? Utträdena ur Svenska kyrkan är redan för stora. Så domprosten: provtänk inte högt i fortsättningen och be gärna om ursäkt.

Mer inom samma ämne
Hen-Jesus
Hen-Jesus
Hen-Jesus
Hen-Jesus
Hen-Jesus
Hen-Jesus