1

Rätt att byta arbetsgivarorganisation

Till årets kyrkomöte har inkommit en motion som handlar om ett samlat arbetsgivaransvar. Motionären Olle Burell uttrycker en oro och problematiserar över att enskilda arbetsgivare inom Svenska kyrkan har valt att byta arbetsgivarorganisation. Ett problem som uppstår är pensionsfrågan enligt Burell.

Det är viktigt att avdramatisera frågan om byte av pensionsavtal. Det är vanligt att arbetstagare under sitt arbetsliv tjänar in sin pension från flera olika håll, antingen genom att arbetstagaren byter arbete eller just för att arbetsgivaren byter arbetsgivarorganisation. Som exempel kan nämnas privatiseringen av vården eller kommunala skolor som blivit friskolor. De har alla gjort motsvarande resa.

Idea– Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, har under de senaste åren kontaktats av ett antal församlingar inom Svenska kyrkan. Den första församlingen blev medlem i Idea redan 2005, och på senare år har flera församlingar tillkommit.
Idea har arbetat intensivt med att teckna kollektivavtal för dessa arbetsgivare. 2011 slöts första avtalet anpassat till trossamfundet Svenska kyrkan med Akademikerförbunden (genom Kyrkans akademikerförbund). Under 2012 har avtal tecknats med Vision och Kommunal. Vi har träffat avtal som är mer lättillgängliga, enklare att tillämpa och som ger större möjligheter till lokala anpassningar, antingen med facket eller med den anställde.

Föreningsfriheten är en grundlagstiftad rättighet. Även i Medbestämmandelagen framgår den rätt en arbetsgivare har att tillhöra en arbetsgivarorganisation, att utnyttja medlemskapet, verka för organisationen eller för att sådan bildas. Föreningsrätten ska lämnas okränkt, och det är den enskilde arbetsgivaren som beslutar om vilken arbetsgivarorganisation man vill tillhöra. Föreningsrätten garanterar sålunda en valfrihet och konkurrens som är av godo för såväl enskilda individer som organisationer.

Inte bara Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har den viktiga uppgiften att stödja och främja församlingarna och samfälligheterna i deras utveckling som goda arbetsgivare. Det finns flera arbetsgivarorganisationer som kan tillvarata deras intressen. Idea har full fokus på arbetsgivarfrågor och personalfrågor. Valet ligger hos den enskilde arbetsgivaren!

Monica Lysholm
förbundsdirektör Idea
Mattias Hansson
förhandlare och avtalsansvarig Idea
 

Fakta: Idea


Idea är arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. Totalt har Idea 1 200 arbetsgivare i den ideella sektorn, exempelvis studie-förbund, sociala/humanitära organisationer, invandrarförening-ar, skolor och trossamfund.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne

Debatt

Mer inom samma ämne