Försoningsteologi

Skulle inte kräklan vara en herdestav?

”Ge folket teologisk hjälp”, manar Kyrkans Tidnings ledare signerad Brita Häll i Kyrkans Tidning nummer 47/11. När en infekterad debatt i våras blossade upp om försoningsteologin borde enligt henne Svenska kyrkans forskningsenhet ha engagerat sig. För Brita Häll är de ”kyrkans teologiska ledning”.

Denna teologiska ledning svarar i numret därpå. Anne-Louise Eriksson och Cristina Grenholm talar sig varma för teologi som gemensamt gudsprat. Kyrkokansliets sekretariat för teologi och ekumenik har enligt dem dock ett särskilt ansvar – ordet återkommer två gånger – för detta levande teologiska samtal.

Ingen verkar däremot räkna med Svenska kyrkans biskops­kollegium. De som vigts just för att ”försvara kyrkans tro” – så uttrycks det i vigningslöftena – nämns över huvud taget inte. Inte av någon.  
Marginaliseringen är tydlig.
Kyrkans teologiska ledning tycks ha gått över från biskops­ämbetet till professorerna och byråkraterna. Ingen ropar på våra biskopar, och biskoparna kliver heller inte fram tydligt. Men kräklan i deras hand skulle väl ändå vara en herdestav?

 • 9 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • En anonym en

  Kan det vara så att kyrkans ledning har insett och känner i sitt hjärta att kyrkans offerlära INTE GÅR att försvara.
  Man kan ju inte säga att Gud är kärlek SAMTIDIGT som man säger att Gud krävde att ha sin enda son offrad på det grymmaste tänkbara sättet för mänskligheten synd. Det duger inte att envist påstå att det är på detta viset och sedan när någon frågar VARFÖR, komma och säga att det är ett mysterium eller att outgrundliga äro Herrens vägar!
  Vill ni veta vad den försonande faktorn i Jesu korsfästelse var? Det var FÖRLÅTELSEN. Det som åstadkom någonting i det hela var inte den ondska som Jesus utsattes för utan den KÄRLEK med vilken Jesus svarade på ondskan. Smärtan och lidandet FÖRSVINNER när man förlåter FULLSTÄNDIGT. I den bemärkelsen var Jesus Herre och Mästare. Vi ska tillämpa samma förlåtelsens "formel" som Jesus. Var och en ska ta SITT kors och därmed följa Jesus. Detta är ett livslångt andligt arbete att lära sig att ha Jesus som modell i alla våra inre beslut som vi fattar.

 • Gunvor Vennberg

  Jo - om Gud offrar sig själv för att besegra det onda och på så vis rädda oss som genom syndafallet givit oss i det ondas våld är det inget problem att Guds kärlek gör att Je§sus offrar SIG för OSS . Det är den klassiska frälsningsläran. Men erkänner man inte Gud som treenig utan envisas med att se det som att en grym fader offrar sin son då går det ju inte förstå, inte heller om man förnekar existensen av ondskans andemakter. Men detta är inte den kristna Gudsbilden. Gud är både Fader, Son och Ande och ändå EN. Djävulen är en realitet som besegrades på korset. Men honom har Sv k länge försökt förtiga, i hopp om att han skulle försvinna då, kantänka! Då blir också talet om korset en dårskap - och människor går förlorade!

 • en anonym en

  1 + 1 + 1 = 1. Detta sättet att räkna används alltså inom kristendomen för att försvara tanken att Jesus offrades på korset. Beroende på vad situationen kräver säger man att antingen var det SONEN som offrades eller att det var GUD som offrade sig själv. Det är förvisso ett listigt sätt att slingra sig undan frågan som en orm. Men skulle detta ändå inte funka så tar man till hot a la Paulus: " Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft."
  Vilket betyder i praktiken att tror man inte att Gud är kapabel till grymhet (antingen mot sig själv eller mot sin son) så kommer man till helvetet och får själv uppleva vad Gud är kapabel till! Men är Djävulen verkligen besegrad då?

 • Andreas Holmberg

  Tack Mikael för att du sätter fokus på biskopsämbetets marginalisering. Anders Brogren hade kanske rätt när han vid Bertil Gärtners frånfälle på kyrkovalsdagen 20/9 2009 skrev: "Biskop Bertil var ett trosvittne. Han var den siste biskopen inom Svenska kyrkans organisation som stod upp för den apostoliska tron. Nu har vi inte längre någon apostolisk succession. I väntan på kyrkans restaurering tvingas vi tills vidare vara kongregationalister."

  Ikväll 15/2 ska jag på Folkpartiets årsmöte i Bollnäs försvara de könsbegrepp som Svenska kyrkan fortfarande officiellt står upp för: http://www.svenskakyrkan.se/tcrot/kyrkostyrelsen/yttranden/2007/%C3%84nd...
  Men när en riksdagsmajoritet med FP i spetsen nu vill annat, vem vågar då tro att stiftscheferna står fast mot gnosticismen? När de vek sej i rond 1 och inte stod upp för att det finns en poäng med att ha en mor? Tja, om även män föder barn så...

  Gunvor Vennberg: Tack för din kommentar. Du är i Jesu namn en präst till evig tid.
  "Han är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra utan hela världens." (St Johannes). "Hur ska vi komma undan, om vi inte tar vara på en sådan frälsning?" (Hebr.)

 • Andreas Holmberg

  Tack, Mikael. Biskopsämbetets förfall är djupt sorgligt, även om biskopsmötets försök att ändå stå upp för någon form av luthersk dopteologi är värd visst erkännande. Kanske Anders Brogren ändå hade rätt i sin kommentar vid Bertil Gärtners död 20/9 2009: "Biskop Bertil var ett trosvittne. Han var den siste biskopen inom Svenska kyrkans organisation som stod upp för den apostoliska tron. Nu har vi inte längre någon apostolisk succession. I väntan på kyrkans restaurering tvingas vi tills vidare vara kongregationalister."

  I kväll 15/2 ska jag på Folkpartiets i Bollnäs årsmöte försöka stå upp för Svenska kyrkans officiella hållning i könsbegreppsfrågan, se: http://www.svenskakyrkan.se/tcrot/kyrkostyrelsen/yttranden/2007/%C3%84nd... Men tror ni att biskopsmötet orkar stå emot när en politisk majoritet med FP i spetsen kräver könsneutrala könsbegrepp, d.v.s. ren gnosticism? Jag vågar inte lita på det. Att man vek sej 2009 och inte stod upp för att det finns någon vits med att ha en mamma, blir ju mer begripligt om man hävdar att även män kan föda barn...

  Tack, Gunvor. Du är en präst till evig tid. Gud krävde offret. Gud gav offret. Gud var offret.

 • Andreas Holmberg

  Tack Gunnel för din kommentar. Du är en präst till evig tid.

  Gud krävde offret. Gud gav offret. Gud var offret.

 • Andreas Holmberg

  Förlåt, Gunvor heter du! Jag var just på "Gunnels plats i rymden" - ännu en tf biskop - och så blev det som det blev. Se http://gunnelsplats.wordpress.com/2012/02/05/fore-detta/

 • smoompunc

  accutane 30 mg - accutane 20 mg , http://buyonlineaccutanenow.com/#inmod accutane no prescription

 • JalaenfoffRef

  Li, cheap accutane no prescription - buy isotretinoin online no prescription http://www.isotretinoinrxonline.net/, isotretinoin for sale

Mer inom samma ämne
Försoningsteologi
Försoningsteologi
Försoningsteologi
Försoningsteologi
Försoningsteologi
Försoningsteologi
Försoningsteologi