Barn och unga

Släpp in oss i beslutsprocessen

I veckan pågår kyrkomötets första session i Uppsala och jag vill påminna om och vara tydlig i den verkliga betydelsen av barn och ungas inflytande och delaktighet.

Inledningsvis vill jag förklara att inflytande och delaktighet inte är samma sak och inte kan tas för synonymer.

Att barn och unga har inflytande i frågor och beslutsprocesser är bra, men det innebär också att det finns ett förarbete och några alternativ att välja mellan. Att barn och unga har hög delaktighet innebär att de inkluderas och känner ett ägandeskap i processer och beslut.

I de allra flesta av Svenska Kyrkans Ungas 300 aktiva lokalavdelningar finns det styrelser som är valda av medlemmarna. Där finns mängder av unga engagerade medlemmar som kan demokratiska former och strukturer, mötesteknik och som vet hur en kan påverka.

Till Svenska Kyrkans Ungas årsmöte i år skrevs en motion om att Svenska Kyrkans Unga ska påverka kyrkomötet kring barnkonsekvensanalysbeslutet och hur det förverkligas i församlingar och stift. Motionären tycker att det är för svaga riktlinjer och alldeles för lätt för beslutsfattare att bocka av att de gjort en barnkonsekvensanalys utan att barn och unga haft en reell påverkansmöjlighet. Inflytande vid beslut är som sagt en sak och delaktighet en annan.

Vid förra kyrkomötet fick jag frågan: ”Var är barnen då? Vi pratar bara om dem!”.

För det första träffas kyrkomötet på vardagar. För det andra är det inte just på kyrkomötet där vi unga faktiskt kan eller bör påverka. Kyrkomötets andra session med beslutande är slutskedet av en idé motionären haft. Vi unga borde finnas med i processen tidigare.

Tänk om vi kunde ha forum där vi diskuterar frågor ur ett barn- och ungdomsperspektiv innan kyrkomötet drar igång? Innan motionsstoppet varit? Barn och ungas perspektiv kan inte vara något som ”de som tycker det är viktigt med barn och unga” ska driva, det handlar om ett förhållningssätt för hela kyrkomötet.

Du som är förtroendevald representerar alla – även den yngre kyrkan. Vi unga som inte har förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan har inte den formella makten att påverka, ansvaret ligger hos de valda. Däri ligger också ansvaret att allkonsekvensanalysera beslut och beslutsprocesser. Vad är bäst för hela församlingen? Att vara förtroendevald i Svenska Kyrkans Unga eller Svenska kyrkan innebär att det finns medlemmar som räknar med dig, och räknar med att du gör skillnad. Och du gör skillnad!

Jag hoppas att ni har en utvecklande och spännande vecka och att det fattas modiga beslut i november. Svenska Kyrkans Unga är på plats.

Amanda Carlshamre
förbundsordförande
Svenska Kyrkans Unga

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne