Folkkyrkan 2.0

Sören Dalevi: Min dröm är en levande folkkyrka

REPLIK. Såväl Inger Lindeskog som Anders Kristoffersson utgår från att jag på något sätt skulle ställa gudstjänstfirare mot andra medlemmar. Det var inte alls min tanke. Tvärtom pläderar jag för en kyrka som är öppen och som inte spelar ut grupper mot varandra, hävdar Sören Dalevi.

För något år sedan besökte jag Kiruna kyrka tillsammans med en guide. Han påtalade bland annat att kyrkan ursprungligen helt saknade kors. Men att när solen sken ute var kyrkan så konstruerad att det tvärtom blev massor av kors, i form av skuggor från fönstren, förmodligen medvetet konstruerat av arkitekten. Ja, det är intressant med fenomen som kräver koncentration för att se.

Såväl Inger Lindeskog som Anders Kristoffersson utgår i sina repliker på min debattartikel utifrån att jag på något sätt skulle ställa gudstjänstfirare mot andra medlemmar. Det var inte alls min tanke, och heller inte det jag uttryckte i artikeln. Tvärtom pläderar jag för en kyrka som är öppen och tar alla grupper på allvar, som inte spelar ut dem mot varandra.

Jag brukar ibland tänka på Svenska kyrkan utifrån tre ganska så olika grupper. Utifrån att vi har ungefär 70 procent tillhöriga i Karlstads stift, brukar jag kalla grupperna för 7 promille, 7 procent och 70 procent. 7 promille, det är de som är anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan. 7 procent, det är de som har en nära relation till sin församling, som firar gudstjänst ganska så regelbundet, som sjunger i kör och besöker vår verksamhet regelbundet; kort och gott en grupp med mycket nära band till vår kyrka.

Och de 70 procenten, det är alla de som är medlemmar i Svenska kyrkan och som varje år väljer att vara med och bidra till vår verksamhet. Lite nu och då ser vi dem i gudstjänsten (till exempel i julottan), ofta tycker de kyrkobyggnaden är betydelsefull och att det kristna budskapet är viktigt; definitivt önskar de begravas i Svenska kyrkan.

För mig är alla dessa tre grupper viktiga, och det blir utifrån en folkkyrkoteologi fel om någon av dem ser sig som den enda sanna. Jag har stött på sammanhang där man uppenbarligen trott att det bara är de sju promillena som ”egentligen” är kyrkan. Det blir fel. Men det blir lika fel om det bara är de sju procenten eller bara de 70 procenten.

”Vilken är din dröm för kyrkan, Sören Dalevi?”, frågar Inger Lindeskog. Och min dröm är just en levande folkkyrka, självklart med evangeliet om Jesus Kristus i centrum, som tar alla tre grupperna på allvar. En folkkyrka för framtiden, som tänker år 2050 och inte år 1950.

En folkkyrka som liksom arkitekten av Kiruna kyrka hjälper oss att se korsen där vi inte visste att de fanns.

Mer inom samma ämne
Folkkyrkan 2.0
Folkkyrkan 2.0
Folkkyrkan 2.0
Folkkyrkan 2.0
Folkkyrkan 2.0