#metoo

Ta avstånd från det drev som pågår

Vi vädjar till biskoparna i Svenska kyrkan att ta avstånd från det drev som nu pågår i #me too- kampanjens kölvatten. Stå upp för rätten att människor bara behöver ansvara för sina egna handlingar, uppmanar Julia Bjerleus och Thomas Loréhn.

Svenska kyrkans biskopar: säg ifrån när #me too blivit ”vi mot dom”. Gör inte skillnad på människor! Så ljuder kyrkans röst i alla möjliga sammanhang, så ska evangeliet ständigt försvara den individ som blir orättvist behandlad. Kyrkan har gång på gång visat att alla är lika mycket värda, med grund i skapelseteologin och inkarnationen.

#me too har startat ett drev där oskyldiga hängs ut och skuldbeläggs. Nu finns en grupp i samhället som det är tillåtet att kasta alla möjliga anklagelser på. Och kyrkan är med och taggar #me too. Säkert sker det med syftet att lyfta de stora mörkertalen kring sexuella trakasserier, ett angeläget ämne. Men #me too har blivit något annat.

Män som grupp pekas ut och samtalet förs nu i ett högt tonläge på ledarsidor och i sociala medier: ”män borde skämmas, alla män har del i skulden, män borde alltid ställa sig upp på bussen för en kvinna, mansnormerna är farliga, män måste be om ursäkt, att oskyldiga män offras och hängs ut må vara hänt - syftet är ju gott”.

Ingen biologisk eller etnisk grupp får beläggas med kollektiv skuld – individer får inte offras. Ja, säger många, men de får ta det. De får ta att samhället nu hänger ut alla, från kändisar till klasskamrater på högstadiet. Allt som sagts och gjorts i form av trakasserier ska tydligen fram, sant som osant, grova våldsbrott blandas med plumpa kommentarer.

Den som försöker sig på att säga ”inte alla män” tystas snart. Det sägs nämligen vara helt ok att göra detta mot just gruppen män, eftersom de alltid varit privilegierade. Gruppen kvinnor, som ständigt varit underordnade och ständigt blivit tystade, sägs vara värda sin revansch.

Vi anser att detta inte är förenligt med vår tro: ingen är längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. En biologisk eller etnisk grupp ska aldrig behöva stå till svars för brott som begåtts av individer. Den sanningen måste vara absolut. Att födas till man är inget brott. Kollektiv skuld leder till destruktivitet.

Vi ser att två saker sker när man lägger kollektiv skuld på gruppen män.

För det första lyfts bördorna av från de skyldiga individernas axlar. Våldtäktsmannen blir avlastad en del av sin skuld genom att inte längre behöva bära den själv. ”Grabbar är ju ändå grabbar…” Förövaren kan känna att han är i gott sällskap, när alla kvinnor säger ”#me too” till alla män.

För det andra får alla som fötts till man bära skuld för dessa förövares handlingar. Att på detta sätt bli oskyldigt anklagad föder ilska och vanmakt, vilket sedan föder hat. Ett sådant hat kan lätt fångas upp av destruktiva krafter. Vilken grupp står näst på tur att behandlas på detta sätt?

Vi vill påminna om en annan grupp som under lång tid också betraktats som stark och mäktig. Så här skriver Göran Larsson (tidigare direktor för teologiska institutet i Jerusalem) i en skrift om antisemitism: Föreställningen om ”judarnas makt” har varit och är central i antisemitismen. Den hänger ofta samman med en annan inflytelserik myt: den om den judiska sammansvärjningen. En vanlig antisemitisk tanke är att judar använder sin påstådda makt för att få bort ickejudar och ta över område efter område, ja, till sist hela världen.

I den antisemitiska propagandan förekommer därför olika slags teorier om konspirationer och hemliga judiska nätverk som kontrollerar världshändelserna. De påstås behärska politik, ekonomi, medier och kultur.

Det mediala tonläget mot män i kölvattnet av #me too får inte stå oemotsagt. För om vi tolererar detta nu, kan vi då protestera med någon trovärdighet om någon annan grupp utsätts för motsvarande drev? Aldrig vi mot dom!

Slutligen vänder vi oss mot självrättfärdigheten som följer i kampanjens spår. Som om trakasserier, hot och hat endast levereras av män mot kvinnor. Är någon enda människa helt fri från skuld? Just nu är det kanske särskilt viktigt att vi börjar varje högmässa med att alla be om syndernas förlåtelse.

Ta avstånd från denna hetsjakt. Vi vädjar till er som är biskopar i Svenska kyrkan. Ta avstånd från det drev som nu pågår. Stå upp för alla människors lika värde. Stå upp för rätten att bara behöva ansvara för sina egna handlingar. Säg ifrån – för nu görs det skillnad på människor.

Fakta: Debatt

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

 • 4 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Nils-Ove Mårtenson

  #metoo - vart är vi på väg? Var det så det var tänkt? Som artikeln framför "Ingen biologisk eller etnisk grupp får beläggas med kollektiv skuld" . Läs artikeln och stanna upp ett tag! Under tidig medeltid hade #-taggen satts framför #häxa och under 1930-talet framför #jude. Är det dit vi är på väg med #metoo?

 • Elsa

  Oskyldiga??

 • Lars Jonsson

  Så länge jag som man inte säger ifrån när orätt sker är jag inte oskyldig. "Det stora problemet är de goda människornas tystnad."

 • Erik W Graver

  Om någon verkligen har sagt eller skrivit "män får skämmas, alla män har del i skulden", handlar det faktiskt om kollektiv skuldbeläggning. Bjerleus och Loréhn nämner Göran Larsson, som skriver om föreställningen om "judarnas makt" och "den judiska sammansvärjningen". Hermann Göring drog slutsatsen att "judarna är skyldiga". Kollektiv skuldbeläggning, alltså. Svenska kyrkan är ett luthersk trossamfund som behöver stå upp för individens rättigheter och kan aldrig acceptera kollektiv skuld.

Mer inom samma ämne
#metoo
#metoo
#metoo
#metoo
#metoo