Barn och unga

Ta barnkonsekvensanalys på allvar, kyrkomötet

Jakob Schwarz förbundsordförande, Svenska kyrkans unga

Vi kräver att alla beslutande instanser inom Svenska kyrkan ska ta arbetet med barnkonsekvensanalysen på allvar, skriver debattören.

Barn intar en särställning inom kristen tro och ska därför särskilt uppmärksammas i kyrkans verksamhet, skriver Svenska kyrkan i kyrkoordningen. För att detta ska kunna ske fullt ut tog kyrkomötet 2013 beslut om att alla beslut inom Svenska kyrkan förutom kyrkomötesbeslut ska barnkonsekvensanalyseras.

Sedan barnkonsekvensanalyser började genomföras finns många bra exempel, både lokalt och regionalt, på hur dessa kan användas på ett ansvarsfullt och inkluderande sätt. Detta leder till barn och ungas behov och tankar blir tillvaratagna och en del genom hela beslutsprocessen. Detta tycker vi är ytterst viktigt.

Svenska kyrkans unga tycker dock att undantaget för kyrkomötet är ytterst märkligt. Kyrkomötet som Svenska kyrkans högsta beslutande organ tar viktiga och övergripande beslut som i många fall kan få stora konsekvenser för barn och unga i hela kyrkan. Varför ska då inte dessa beslut barnkonsekvensanalyseras?

Vi kräver att kyrkomötet tar bort detta undantag och att samtliga ärenden som behandlas i kyrkomötet ska barnkonsekvensanalyseras för att Svenska kyrkan ska kunna ge barn den särställning och uppmärksamhet som ges uttryck för i den kristna tron och även i kyrkoordningen.

På senare tid har vi tyvärr också sett exempel på när barnkonsekvensanalysen eller avsaknaden därav enbart används som ett verktyg för att kunna få ett beslut upphävt eller genomfört utan att barnens intressen egentligen tas i beaktning. Detta ser vi som en oroande utveckling.

Svenska kyrkans unga vill poängtera att syftet med barnkonsekvensanalyser är att barnens behov och perspektiv ska bli synliga och en del av beslutsprocessen. Syftet är inte att skapa en grund för formella överklaganden av beslut som gått någon part emot. Likaså är det viktigt att barnkonsekvensanalyser görs på ett ordentligt sätt även om slutsatsen kan bli obekväm för dem som initierat beslutet.

Vi kräver därför att alla beslutande instanser inom Svenska kyrkan ska ta arbetet med barnkonsekvensanalysen på allvar. Även instanser som behandlar överklaganden bör i sina beslut kunna se till syftet med barnkonsekvensanalyser av det aktuella beslutet.

Svenska kyrkans unga har tillsammans med några stift tagit fram en utbildning om barnkonsekvensanalyser som vi gärna erbjuder fler att ta del av för att tillsammans med hela Svenska kyrkan kunna verka för att barns behov och perspektiv tas tillvara i hela vår kyrka.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Jakob Schwarz , förbundsordförande, Svenska kyrkans unga

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne